Erkenning kind

Met de erkenning neemt u wettelijk (juridisch) het ouderschap op u. Daarvoor hoeft u niet de biologische ouder te zijn. U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de geboorteaangifte of op een later tijdstip. Maak hiervoor een afspraak. Ouderlijk gezag regelt u ná de geboorte bij de Rechtbank.

U moet uw kind officieel erkennen als u niet getrouwd bent / geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van uw kind.

Erkenning houdt in dat:

 • uw kind erfrecht krijgt.
 • er een plicht tot onderhouden is tussen ouder en kind.
 • uw kind uw achternaam kan krijgen.
 • u nog geen ouderlijk gezag heeft over het kind. Ouderlijk gezag en voogdij moet u apart regelen via de Rechtbank.

Direct regelen

Formulier toestemming tot erkenning voor geboorte (pdf 47 kB)

Formulier toestemming tot erkenning na geboorte (pdf, 47 kB)

Maak een afspraak voor:

Erkenning kind

Erkenning van een kind voor de geboorte
 • Maak een afspraak.
 • De biologische moeder moet schriftelijk toestemming geven of bij de erkenning aanwezig zijn.
 • Wilt u dat uw kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de biologische moeder bij de erkenning van het eerste kind aanwezig zijn. 
 • De gemeente maakt de erkenningsakte direct.
Erkenning van een kind bij of na de geboorte
 • Maak een afspraak.
 • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder schriftelijk toestemming geven.
 • Is uw kind tussen 12 en 16 jaar? Dan is toestemming nodig van moeder en kind.
 • Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is alleen toestemming nodig van uw kind. Uw kind moet bij de erkenning aanwezig zijn. 
 • Wilt u dat uw kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn. 
 • Wilt u een volgend kind dat uit dezelfde relatie geboren is, erkennen? Dan heeft u alleen schriftelijk toestemming van de moeder nodig.
 • De gemeente maakt de erkenningsakte direct.
Meenemen naar de afspraak
 • Een identiteitsbewijs van de moeder en de erkenner. 
 • Het formulier toestemming tot erkenning voor geboorte of het formulier toestemming tot erkenning na geboorte ingevuld en ondertekend door de biologische moeder.

Bij erkenning na de geboorte:

 • een identiteitsbewijs van uw kind als u dit heeft ;
 • een geboorteakte van het kind als het niet in Vlaardingen is geboren.
Kosten

Geen

Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.