Erkenning kind

Met de erkenning neemt u wettelijk (juridisch) het ouderschap op u. Daarvoor hoeft u niet de biologische ouder te zijn. U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de geboorteaangifte of op een later tijdstip. Maak hiervoor een afspraak. Ouderlijk gezag regelt u ná de geboorte bij de Rechtbank.

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Erkenning houdt in dat:

 • uw kind erfrecht krijgt.
 • er een plicht tot onderhouden is tussen ouder en kind.
 • uw kind uw achternaam kan krijgen.
 • u nog geen ouderlijk gezag heeft over het kind. Ouderlijk gezag en voogdij moet u apart regelen via de Rechtbank.

Direct regelen

Formulier toestemming tot erkenning voor geboorte (pdf 47 kB)

Formulier toestemming tot erkenning na geboorte (pdf, 47 kB)

Maak een afspraak voor:

Erkenning kind

Erkenning van een kind voor de geboorte
 • Maak een afspraak.
 • De biologische moeder moet schriftelijk toestemming geven of bij de erkenning aanwezig zijn.
 • Wilt u dat uw kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de biologische moeder bij de erkenning van het eerste kind aanwezig zijn. 
 • De gemeente maakt de erkenningsakte direct.
Erkenning van een kind bij of na de geboorte
 • Maak een afspraak.
 • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder schriftelijk toestemming geven.
 • Is uw kind tussen 12 en 16 jaar? Dan is toestemming nodig van moeder en kind.
 • Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is alleen toestemming nodig van uw kind. Uw kind moet bij de erkenning aanwezig zijn. 
 • Wilt u dat uw kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn. 
 • Wilt u een volgend kind dat uit dezelfde relatie geboren is, erkennen? Dan heeft u alleen schriftelijk toestemming van de moeder nodig.
 • De gemeente maakt de erkenningsakte direct.
Meenemen naar de afspraak
 • Een identiteitsbewijs van de moeder en de erkenner. 
 • Het formulier toestemming tot erkenning voor geboorte of het formulier toestemming tot erkenning na geboorte ingevuld en ondertekend door de biologische moeder.

Bij erkenning na de geboorte:

 • een identiteitsbewijs van uw kind als u dit heeft ;
 • een geboorteakte van het kind als het niet in Vlaardingen is geboren.
Kosten

Geen

Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.