Colofon en proclaimer

Proclaimer

Vlaardingen.nl is de toegangspoort naar gemeentelijke informatie van Vlaardingen. Met behulp van vlaardingen.nl is het mogelijk via verschillende ingangen en zoekmethoden snel en eenvoudig de gewenste informatie over de gemeentelijke dienstverlening en de stad te vinden.

Er wordt uiterste zorg besteed aan de informatie op vlaardingen.nl. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. De toegankelijkheidseisen van de overheid worden nagestreefd. Wij staan open voor opmerkingen of ideeën van uw kant.

Inhoud en redactie

Deze internetsite wordt redactioneel onderhouden door de gemeente Vlaardingen. Het streven is deze website zo volledig, correct en actueel mogelijk te houden. De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van de gemeente Vlaardingen, tenzij anders vermeld. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan (inclusief foto's) komen uitsluitend toe aan de gemeente Vlaardingen of haar toeleveranciers.
 
Het is derden toegestaan teksten te verveelvoudigen, mits daarbij een bronvermelding wordt opgenomen c.q. intact wordt gelaten.
 
Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites worden niet door de gemeente Vlaardingen onderhouden. De gemeente Vlaardingen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

Fotografie

Het copyright van de foto's op deze website berust bij de gemeente Vlaardingen, tenzij anders vermeld.

Contact

Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. U kunt uw reactie in een bericht sturen via het contactformulier, via social media of een brief sturen via Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.