Participatie

Binnen Vlaardingen kunnen bewoners en gemeente elkaar op verschillende manieren ontmoeten en met elkaar samenwerken. U kunt ook ondersteuning aanvragen voor bewonersactiviteiten voor leefbare wijzen, buurten en straten.

 • Wijkspreekuren en gebiedsbijeenkomsten

  In iedere wijk worden wijkspreekuren en gebiedsbijeenkomsten georganiseerd. Hier kunt u meedenken en meepraten over veiligheid, activiteiten, initiatieven of aandachtspunten in uw wijk.

 • Aandachtsgebieden

  In Vlaardingen is gestart met een meer integrale manier van samenwerken in vier gebieden die extra aandacht verdienen. Hierbij staat het verbeteren van de leefbaarheid voorop. De bewoners, gemeente en maatschappelijke partners willen elkaar hierin vinden en met elkaar doelgericht problemen oplossen.

 • Zorg of participatie in uw wijk

  Wilt u zelf of samen met uw familie, buren, vrienden of verenigingen de zorg en hulp in uw wijk aanpakken? Bijvoorbeeld door met een project de contacten tussen medebewoners te versterken of de talenten van bewoners uit de wijk te ontdekken. U kunt hiervoor een financiële bijdrage aanvragen. Er is een maximum budget voor aanvragen (op=op).

 • Bijdrage bewonersinitiatief aanvragen

  Wilt u iets organiseren in en voor uw buurt? Dan kunt u als bewoner, of als bewonersorganisatie een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van de gemeente.

 • Wijkdeals

  Wilt u, alleen of samen met uw buurtgenoten, de handen uit de mouwen steken en uw woonomgeving mooier en schoner maken? Dan kunt u een wijkdeal afsluiten.

 • Burenbemiddeling

  Problemen met uw buren? BurenBemiddelaars Vlaardingen is er voor bewoners die conflicten met elkaar hebben. Bemiddelaars helpen bewoners weer met elkaar in gesprek te gaan.

 • Quick Scan Lokale Democratie