Regelgeving en bekendmakingen

 • Wet- en regelgeving

  Wilt u een regeling van de gemeente Vlaardingen vinden? Alle regelingen staan op overheid.nl.

 • Bekendmakingen

  Bent u benieuwd of uw buren de aangevraagde omgevingsvergunning hebben gekregen? Of wilt u weten of en tot wanneer een bestemmingsplan ter inzage ligt?

 • Bezwaarschrift tegen bestuurlijke besluiten

  De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn ieder een ’bestuursorgaan’. Een bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de gemeentelijke besluitvorming.

 • Wet open overheid

  Op grond van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen een verzoek om informatie indienen. Het verzoek moet gaan over publieke informatie.