Toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring geldt voor de website(s):

U kunt  in het register van toegankelijkheidsverklaringen ook het overzicht met links naar de toegankelijkheidsverklaringen van andere sites van de gemeente bekijken.

De gemeente Vlaardingen werkt hard om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de richtlijnen van de overheid. In de ‘toegankelijkheidsverklaring’ hieronder staat aan welke eisen wij nog niet voldoen. 

De gemeente Vlaardingen wil volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG2.1 op niveau AA. De website wordt beter toegankelijk en vriendelijker in gebruik voor diverse doelgroepen door aan deze standaard te voldoen.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Vlaardingen. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

 

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

De website www.vlaardingen.nl is in januari 2020 vernieuwd en er is tijdens de bouw rekening gehouden met toegankelijkheid.

Voor de toegankelijkheid hebben we daarnaast het volgende geregeld:

  • Geautomatiseerd toetsen van de webrichtlijnen door de tool Siteimprove.
  • Quickscan en onderzoek naar de toegankelijkheid door een onafhankelijke deskundige in 2020 en 2021.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content
  • Overig: De gemeente vraagt bezoekers van de website melding te doen van eventuele onvolkomenheden

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

 Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel 010-2484000. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!