Verkiezingen

Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder heeft het recht om te stemmen en kan zich verkiesbaar stellen. Er zijn verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad, Provinciale Staten en waterschappen, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Gemeenteraadsverkiezing

Eens in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Bij een gemeenteraadsverkiezing kiezen de inwoners de gemeenteraadsleden. Het aantal leden van de gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De raad in Vlaardingen bestaat uit 35 raadsleden verdeeld over 14 fracties. De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 14, 15 en 16 maart 2022.

Tweede Kamerverkiezing

De Tweede Kamer heeft als taken de regering te controleren. En de Tweede Kamer maakt samen met de regering nieuwe wetten. Door te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing heeft u invloed op de besluiten van de Tweede Kamer. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 150 Nederlanders na de verkiezing in de Tweede Kamer komen. De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 22 november 2023. De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 17 maart 2021. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, of eerder als een kabinet valt en er ontbindingsverkiezingen worden gehouden.

Verkiezingen Provinciale Staten en het Waterschap

De verkiezing voor de Provinciale Staten en de verkiezing voor de waterschappen zijn gecombineerd. In Vlaardingen stemt u voor de provincie Zuid-Holland en het waterschap Hoogheemraadschap Delfland. Op 15 maart 2023 vonden de laatste verkiezingen plaats.

Provinciale Staten

De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij stellen de hoofdlijnen vast van het provinciale beleid en controleren of het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten) het beleid goed uitvoert. Een bijzondere taak van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden voor de Eerste Kamer.

Waterschappen

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor het beheer van waterkeringen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Inwoners mogen meebeslissen over het bestuur van hun waterschap. De gemeente Vlaardingen valt onder het Hoogheemraadschap van Delfland. Op 15 maart 2023 vinden de eerstvolgende verkiezingen plaats.

Europese Parlementsverkiezing 

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen. De in Nederland gekozen Europarlementariërs vertegenwoordigen de Nederlandse EU-burgers. De verkiezingen vinden niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats.