Vergunningen

 • Parkeervergunningen

  Parkeervergunningen zijn er voor bewoners, bedrijven, bestelbusjes, mantelzorgers en zorgverleners.

 • Omgevingsvergunning

  Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, kappen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren. Op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft, de vergunning aanvragen en de voortgang van uw aanvraag volgen.

 • Vergunningen horeca

  Als je wilt starten in de horeca moet je een aantal vergunningen aanvragen en heb je te maken met wetten en regels.

 • Evenementenvergunning

  Als u een evenement wilt organiseren zoals een braderie, kermis, optocht, concert, buurt- of straatfeest dan vraagt u een vergunning aan.

 • Kledinginzameling

  De gemeente verleent maximaal 4 keer per jaar een vergunning aan een goed doel om huis-aan-huis oude kleding in te zamelen.

 • Brandpreventie, gebruiksvergunning

  Als eigenaar of beheerder van een gebouw moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw brandveilig te gebruiken. Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u alleen een melding doen voor brandveilig gebruik. U betaalt hier eenmaal legeskosten voor. De behandeltermijn van een melding is 4 weken en voor een vergunning maximaal 26 weken.

 • Exploitatievergunning seksinrichting

  Elke gemeente bepaalt zelf aan hoeveel seksinrichtingen er een vergunning kan worden verleend. Binnen de gemeente Vlaardingen wordt aan maximaal één seksinrichting vergunning verleend. Voor nieuwe vestigingen is op dit moment geen ruimte.

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u vanuit een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen of folders of flyers uitdelen? U heeft hiervoor een standplaatsvergunning nodig. De behandeling hiervan duurt maximaal 8 weken.

 • Vergunning speelautomaten

  Wilt u een speelautomaat in uw horecabedrijf neerzetten, waarmee geld te winnen is (kansspelautomaat).? Dan hebt u een vergunning nodig. Voor behendigheidsautomaten waarmee geen geld te verdienen is, zoals een flipperkast of videospel, hoeft u geen vergunning aan te vragen. U kunt voor maximaal 2 kansspelautomaten een vergunning aanvragen.

 • Venten

  Venten is het te koop aanbieden of afleveren van goederen aan huis, op of aan de weg of op een andere voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats.