Bekendmakingen

Bent u benieuwd of uw buren de aangevraagde omgevingsvergunning heeft gekregen? Of wilt u weten of en tot wanneer een bestemmingsplan ter inzage ligt?

De gemeenten in Nederland hebben de wettelijke verplichting om de gemeentelijke regelgeving digitaal bekend te maken via www.officielebekendmakingen.nl.

Op de website www.officielebekendmakingen.nl kunt u wet- en regelgeving, officiële bekendmakingen en lokale bekendmakingen terugvinden. Rijksoverheid, provincie, waterschappen en gemeenten plaatsen hier hun publicaties en bekendmakingen. U kunt op de website zoeken op postcode en woonplaats en u kunt bekijken welke vergunningen er in de omgeving zijn verstrekt.

Omgevingsalert app

OmgevingsAlertOm besluiten en bekendmakingen voor iedereen makkelijk inzichtelijk te maken kunt u gebruik maken van de OmgevingsAlert app. Voorbeelden van besluiten zijn het kappen van bomen, het plaatsen van een dakkapel of het bouwen van voorzieningen. Maar ook besluiten over verkeerszaken, Wet milieubeheer, geluidhinder, bestemmingsplannen, regelgeving of evenementenvergunningen worden op de app gepubliceerd. Met de OmgevingsAlert app wordt u makkelijk en snel op de hoogte gehouden van alle bekendmakingen in uw buurt. U kunt zelf instellen over welk gebied u op de hoogte gehouden wilt worden op basis van een kaart of een lijst. U kunt ook pushberichten instellen zodat u een melding krijgt als er in uw buurt een nieuwe bekendmaking gedaan is. De OmgevingsAlert App Vlaardingen is te downloaden in de app-stores van Apple en Google Play. Zoek op: Vlaardingen OmgevingsAlert.

Service op papier

Omdat niet iedereen internet heeft, geven wij wekelijks een korte weergave van de publicaties en bekendmakingen in Gemeentenieuws in Groot Vlaardingen. In het stadskantoor staan daarnaast een aantal computers waarop u bekendmakingen digitaal kunt inzien.

Bewaren