Zorg of participatie in uw wijk

Wilt u zelf of samen met uw familie, buren, vrienden of verenigingen de zorg en hulp in uw wijk aanpakken? Bijvoorbeeld door met een project de contacten tussen medebewoners te versterken of de talenten van bewoners uit de wijk te ontdekken. U kunt hiervoor een financiële bijdrage aanvragen. Er is een maximum budget voor aanvragen (op=op).

Voorwaarden

  • De activiteiten moeten eraan bijdragen dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen en dat buren, vrienden en familieleden sneller contact met elkaar kunnen zoeken in plaats van via hulp en zorg van instanties.  
  • De gevraagde bijdrage is lager dan € 25.000,-

Hoe werkt het?

  • Maak een plan waarin staat wat u wilt doen. Zet in het plan:
    • Wat voor project u wilt gaan doen
    • Hoe het project bijdraagt aan betere contacten in de wijk
    • Begroting van de kosten
  • Stuur het plan op via www.vlaardingen.nl/contactformulier

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stuur een bericht  via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.