Waar en hoe kan ik een kind erkennen dat in een andere gemeente woont?

Vraag

Waar en hoe kan ik een kind erkennen dat in een andere gemeente woont?

Antwoord

Erkenning kan bij elke ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland plaatsvinden. Het maakt niet uit waar het kind is geboren of waar het woont.

Neem mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) van moeder en erkenner (en eventueel kind indien dat ouder dan 12 jaar is).
  • Een geboorteakte van het kind (alleen als het kind wordt erkent in een andere gemeente dan waar het geboren is).

Met betrekking tot naamskeuze / naamgeving:

  • Het kind krijgt of houdt de naam van de moeder, als u geen naamskeuze doet.
  • Als u de naam van de erkenner (vader) wilt kiezen voor uw eerste kind kunt u dat alleen officieel maken als ook de moeder in persoon de akte van erkenning tekent. Zij moet er dan dus bij zijn.
  • Eventuele volgende kinderen uit dezelfde juridische ouders krijgen automatisch dezelfde naam.

LET OP: Er kan om aanvullende gegevens gevraagd worden. Bijvoorbeeld een ongehuwdheidsverklaring uit het buitenland of een geboorteakte van een kind uit het buitenland.

Zie ook deze producten