Wat zijn de gevolgen van erkenning?

Vraag

Wat zijn de gevolgen van erkenning?

Antwoord

De erkenner hoeft niet de biologische ouder van het kind te zijn. Gevolgen van erkenning zijn:

  • Erkenner krijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind;
  • Kind krijgt erfrecht;
  • Kind kan bij erkenning achternaam erkenner krijgen.

Nederlanderschap

  • Een kind krijgt door erkenning door een Nederlandse ouder automatisch de Nederlandse nationaliteit mits het kind jonger is dan zeven jaar. 
  • Is het kind ouder dan zeven, dan krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit wanneer de erkenner binnen een jaar na erkenning zijn biologisch ouderschap aantoont. De erkenner moet dit aantonen via DNA-bewijs. Meer informatie kunt u nalezen op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst: Nederlander door geboorte of erkenning.
Zie ook deze producten