De vader van mijn kind is getrouwd met een andere vrouw, kan hij het kind erkennen?

Vraag

De vader van mijn kind is getrouwd met een andere vrouw, kan hij het kind erkennen?

Antwoord

Een getrouwde Nederlandse man mag een kind bij een andere vrouw erkennen.

Heeft de vader van uw kind een andere nationaliteit heeft, dan moet er eerst een KCS gemaakt voor controle naar de Backoffice Burgerzaken. Zij zullen beoordelen of er direct een afspraak ingepland kan worden of dat er voorafgaan aan de afspraak buitenlandse documenten ingeleverd dienen te worden. 

Zie ook deze producten