Wat is ouderlijk gezag?

Vraag

Wat is ouderlijk gezag?

Antwoord

Ouderlijke gezag is volgens de wet de plicht en het recht van de ouders om hun kind te verzorgen en op te voeden. Het ouderlijk gezag houdt in dat de ouders beslissingen nemen over de woonplaats, de schoolkeuze en de gezondheid van het kind. Daarnaast zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordiger van het kind.

De moeder heeft automatisch gezag over een kind. Als de ouders getrouwd zijn op het moment van de geboorte van het kind, heeft de vader ook automatisch het ouderlijk gezag. Als de ouders niet getrouwd zijn op het moment van de geboorte van het kind, heeft de vader niet automatisch het ouderlijk gezag. Als de vader in dat geval het ouderlijk gezag wil krijgen, moet dit eerst worden opgenomen in het gezagsregister. Dit kan pas nadat de vader het kind heeft erkend.

Zie ook deze producten