Nieuws RSS icoon

 • Coronavirus in Vlaardingen (laatste update 5 juni)

  Alleen samen krijgen en houden we het coronavirus in Nederland onder controle. Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Was uw handen meerdere keren per dag met water en zeep. Werk thuis als het kan.

 • Dikke pluim voor ons onderwijs

  05 juni 2020

  Wij gaan stapje voor stapje heel langzaam weer terug naar normaal. Door de versoepeling van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mogen ook de middelbare scholen weer beperkt open. De basisscholen gaan zelfs weer helemaal open.

 • Financiële zorgen nog niet voorbij - College in gesprek met raad over verdere ombuigingen

  05 juni 2020

  Het college stuurt de gemeenteraad de jaarstukken 2019, de 1e voortgangsrapportage 2020 en de kadernota 2020. In de aanbiedingsbrief bij de stukken geeft het college aan dat de jaarstukken en de voortgangsrapportage een verdere verslechtering van de financiële positie van de gemeente Vlaardingen laten zien. Het college geeft daarom bij de raad aan dat het noodzakelijk zal zijn om in gesprek te gaan over de invulling van verdere ombuigingen.

 • Gevolgen coronamaatregelen voor dienstverlening

  04 juni 2020

  Vanwege de regeringsmaatregelen over het coronavirus worden alleen noodzakelijke afspraken ingepland bij de publieksbalies. Het spreekuur van team Bijzondere Wetten is komen te vervallen.

 • Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis!

  04 juni 2020

  De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf. De genoemde maatregelen en adviezen gelden vanaf 15 juni 2020

 • Corona-aanpak: de volgende stap

  04 juni 2020

  De planning voor de versoepelingen van de coronamaatregelen blijft op hoofdlijnen van kracht. Dat heeft het kabinet woensdag 27 mei 2020 besloten.

 • Openbare besluiten van 3 juni 2020

  04 juni 2020
 • Vrij sporten en spelen voor de jeugd

  03 juni 2020

  Kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging kunnen aan het einde van elke schooldag een uurtje vrij sporten en spelen in de buitenlucht, onder begeleiding van de buurtsportcoaches van Vlaardingen in Beweging (ViB).

 • Aangepaste zomerbediening bruggen en sluizen

  02 juni 2020

  Sinds 29 mei geldt een aangepaste zomerbediening van de bruggen en sluizen in Vlaardingen. Deze maatregel is een gevolg van de landelijke versoepeling van de coronamaatregelen.

 • NL-Alert controlebericht op 8 juni

  02 juni 2020

  Ieder half jaar in juni en december zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit. In juni 2020 gebeurt dit op maandag 8 juni.

 • Nieuwe website Wijkteams Vlaardingen

  02 juni 2020

  Sinds deze week hebben de vier wijkteams van Vlaardingen een nieuwe website: www.wijkteamsvlaardingen.nl. Met deze website krijgen de wijkteams een frisse, moderne uitstraling met een nieuw logo, nieuwe kleuren en herkenbare symbolen. Met deze laagdrempelige en aantrekkelijke website verwachten we dat inwoners, die behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, nog beter de weg weten te vinden naar de wijkteams.

 • Collecteren mag weer vanaf 15 juni

  02 juni 2020

  Van 15 tot en met 20 juni gaat de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) als eerste collectefonds weer langs de deuren, ook in Vlaardingen. Verantwoord en volgens de RIVM-richtlijnen.

 • Vanaf 1 juni: Wijzigingen in manier van vergaderen gemeenteraad

  02 juni 2020

  Het presidium* van de gemeenteraad heeft aangegeven dat er vanaf 1 juni weer een aantal fysieke vergaderingen op het stadhuis plaats kunnen gaan vinden. Dit gaat alleen om de vergaderingen van de raadscommissie en dan in een aangepaste opstelling in zowel de raadszaal als de burgerzaal.

 • Dit jaar geen Veteranendag Vlaardingen en Schiedam

  02 juni 2020

  Dit jaar stond de Nederlandse Veteranendag op 27 juni gepland. Op deze dag bedankt Nederland de veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Vanwege de coronamaatregelen gaat deze dag zoals we die al vijftien jaar kennen, niet door. Op 20 juni gaat ook de lokale Veteranendag, die Schiedam en Vlaardingen samen organiseren, niet door.

 • Nieuwe website voor jongeren, ouders en scholen: Leerrecht, geeft toekomst!

  02 juni 2020

  Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs. Om hun talenten te ontdekken én te ontplooien voor een goede toekomst. Sinds enkele maanden heeft het Regionaal Bureau Leerplicht+ een nieuwe naam: Leerrecht. Naast een nieuwe naam en logo is er nu ook een nieuwe website.

 • Eén plan voor behoud en gebruik van Vlaardings erfgoed

  03 juni 2020

  Vlaardings erfgoed en kunst, daar moet iedereen van kunnen genieten! De verhalen moeten ontdekt, onderzocht, verteld en ervaren kunnen worden. De maatschappelijke waarde van kunst en erfgoed is groter is als het optimaal toegankelijk is. Daarom heeft de gemeente in het nieuwe collectieplan vastgelegd wat zij verstaat onder Vlaardings erfgoed en kunst en hoe de gemeente met de erfgoed- en kunstcollectie omgaat.

 • Vlaardingen benoemt nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur

  02 juni 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft Erwin Stolk benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van Vlaardingen. Hij is op dit moment Programmamanager PGB2.0 bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en start per 1 juli 2020 in Vlaardingen.

 • Nieuwe noodverordening per 1 juni 2020

  29 mei 2020

  Vanaf maandag 1 juni 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 11 mei. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

 • Hennepkwekerij Produktiestraat ontmanteld

  28 mei 2020

  Op woensdagmiddag 27 mei 2020 is er een hennepkwekerij gevonden aan de Produktiestraat. Medewerkers van Toezicht & Handhaving roken een sterke hennepgeur. De medewerkers hebben daarna samen met de politie onderzoek gedaan.

 • Mogelijk ruimere winkeltijden op zon- en feestdagen

  27 mei 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 26 mei 2020 een raadsvoorstel voor een nieuwe Verordening Winkeltijden Vlaardingen 2020 vastgesteld. Met deze verordening kan de gemeenteraad openingstijden op zon- en feestdagen van 9.00 tot 20.00 uur mogelijk maken. Wethouder Bart Bikkers licht toe: “Winkeliers krijgen zo meer ruimte om te ondernemen. De verruiming van de winkeltijden zorgt voor een gelijk speelveld ten opzichte van ondernemers in de omliggende gemeenten Rotterdam, Schiedam en Maassluis, waar de winkeltijden al ruimer zijn.”

 • Stadskantoor gesloten op tweede pinksterdag

  26 mei 2020

  Op maandag 1 juni is het tweede pinksterdag. Op deze dag is het stadskantoor (Westnieuwland 6) gesloten. Ook het stadsarchief (Plein Emaus 5) is niet open. Uiteraard kunt u gemeentelijke informatie vinden op deze website.

 • Geen sirene op 1 juni

  26 mei 2020

  Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur loeien alle 4278 sirenes in Nederland.
  De sirenes loeien echter niet op nationale herdenkings- of feestdagen. Daarom zal in juni de sirene niet loeien omdat de eerste maandag van de maand op maandag 1 juni, tweede pinksterdag, valt.

 • Cafés en restaurants open vanaf 1 juni, 12.00 uur

  27 mei 2020

  Vanaf maandag 1 juni 12.00 uur mogen restaurants en cafés weer open.

 • Stem op Cycling4School voor 1 juni

  26 mei 2020

  In november 2019 bespaarden 873 leerlingen van basisscholen Het Anker, De Hoeksteen en ‘t Palet Holy zo’n 20.000 autokilometers door te voet of op de fiets naar school te komen. Ze deden mee aan het project Cycling4School. De scholen werden voor hun inzet beloond met een cheque, die wethouder Bart Bikkers begin dit jaar mocht overhandigen.

 • Broekpolderweg blijft bereikbaar

  26 mei 2020

  Bouwconsortium BAAK legt in opdracht van de gemeente Vlaardingen een nieuwe rioolpersleiding aan onder de Broekpolderweg en vervangt tegelijkertijd de bestaande leiding die daar ligt.

 • Met elkaar de wijk opfleuren

  26 mei 2020

  Als nuttige en gezellige afleiding in een tijd waarin iedereen meer in zijn woon- en leefomgeving aanwezig is, hebben een aantal enthousiaste buurtbewoners zich weer ingezet om de Van Kinsbergenplaats in de Oostwijk op te fleuren.

 • ‘Koop vooral eerst lokaal’

  26 mei 2020

  Lokale ondernemers zijn onmisbaar voor een levendige stad. Door de coronacrisis hebben ze het zwaar en hebben ze soms moeite om voldoende klanten te trekken. Wilt u de Vlaardingse ondernemers steunen om ook daadwerkelijk hun brood te blijven verdienen? Koop dan vooral eerst lokaal!

 • GFT- en GFE-containers: van afval tot compost

  26 mei 2020

  In Vlaardingen worden alle GFT-verzamelcontainers vervangen door GFE-verzamelcontainers. Dat is even wennen, want wat is dat nou eigenlijk: GFE? Is het iets anders dan GFT? GFE staat voor Groente-, Fruit- en andere Etensresten. De containers staan in straten waar veel hoogbouw is en de meeste mensen geen tuin hebben.

 • Gemeente bereidt zich voor op nieuwe Wet Inburgering

  26 mei 2020

  Per 1 juli 2021 komt er een nieuwe Wet Inburgering. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. De huidige aanpak werkt niet goed. Vanaf volgend jaar is het onze rol als gemeente om nieuwe Vlaardingers persoonlijk en op maat te begeleiden zodat ze zo snel mogelijk actief meedoen in onze stad, liefst via betaald werk. Om ons hierop voor te bereiden en dit goed te kunnen doen, gaat Stichting Radar in opdracht van de gemeente in gesprek met statushouders en gezinsmigranten om te leren van hun ervaringen.

 • Forse stijging in aanvragen bijstand door coronacrisis

  26 mei 2020

  Door de coronacrisis krijgen veel mensen te maken met een (plotselinge) terugval van hun inkomen. Vooral jongeren onder de 27 jaar en zelfstandig ondernemers hebben problemen om rond te komen.

 • Weekmarkten sinds 9 mei terug op het Schoutplein en de Loper

  20 mei 2020

  Sinds zaterdag 9 mei zijn de weekmarkten weer terug in Vlaardingen. Iedere zaterdag en woensdag kunt u uw boodschappen doen op het Schoutplein, en op donderdag op de Loper.

 • Openbare besluiten van 19 mei 2020

 • Wijkteams Vlaardingen vanaf 2 juni weer terug naar werken ‘op normale wijze’

  19 mei 2020

  Vanaf 2 juni kunnen de wijkteams weer inwoners ontvangen op de inloopspreekuren in de wijken. Dit vindt plaats op een veilige en verantwoorde manier, rekening houdend met de 1,5 meter afstand en de voorschriften van het RIVM. Ook cliëntgesprekken of afspraken met samenwerkings-/ketenpartners kunnen - indien gewenst – op kantoor worden gehouden.

 • Nieuwe woningen aan de Hendrik Kikkertplaats

  19 mei 2020

  Als gevolg van nieuwbouwplannen aan de Nieuwstraat 1 (het voormalige pand van Hosman Frères) heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de ruimte tussen de Nieuwstraat en de Oosthavenkade de straatnaam Hendrik Kikkertplaats toe te kennen. Hiermee kan een adres aan de nieuw te bouwen woningen gegeven worden.

 • Samen ‘Vlaardingen in corona-tijd’ vastleggen

  19 mei 2020

  De coronacrisis heeft ons leven ingrijpend veranderd. Hoe kunnen wij toekomstige generaties laten zien welke impact deze crisis op Vlaardingen heeft gehad? Museum Vlaardingen en Stadsarchief Vlaardingen bundelen hun krachten om deze periode in beeld te brengen.

 • Oproep ondernemers aan alle Vlaardingers: ‘Koop vooral eerst lokaal’

  19 mei 2020

  Iedere consument kan door het maken van keuzes direct invloed hebben op de economie. Vandaar ook dat de Vlaardingse ondernemers in deze voor hen zeer zware tijd een campagne starten om alle Vlaardingers om steun te vragen. Iets aanschaffen? Koop vooral eerst lokaal!

 • Provincie behoudt toezicht - Vlaardingen aan de slag met herstelplan

  14 mei 2020

  Met minder geld de goede dingen voor de stad doen, die uitdaging staat centraal in het herstelplan dat de gemeenteraad van Vlaardingen aan de provincie stuurde. De provincie heeft de gemeenteraad laten weten dat ze het herstelplan inhoudelijk sterk vindt. “Daarmee is het herstelplan uitgangspunt voor Vlaardingen om tot een structureel gezonde financiële situatie te komen”, vertelt wethouder Sebastiaan Nieuwland. Om bij dit proces vinger aan de pols te kunnen houden, houdt de provincie Vlaardingen de komende tijd onder preventief toezicht.

 • College adviseert raad om geen islamitische basisschool in Vlaardingen te vestigen

  13 mei 2020

  De Stichting Islamitisch College (SIC) heeft op 31 januari 2020 een verzoek ingediend bij de gemeenteraad om in Vlaardingen een islamitische basisschool te stichten. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek van de stichting onderzocht en komt tot de conclusie dat er de komende jaren onvoldoende belangstelling zal zijn voor een islamitische basisschool in onze stad. Het college heeft vandaag een advies naar de raad gestuurd om het verzoek van de Stichting Islamitisch College af te wijzen. De raad besluit voor 1 augustus 2020 over het verzoek.

 • Openbare besluiten van 13 mei 2020

 • Nieuwe pomp voor gemaal Oostwijk

  12 mei 2020

  We wonen in een polder. En een polder is net een badkuip: laag gelegen en omringd door hoge gronden. Niet gek dus, dat pompen voor Vlaardingen van levensbelang zijn. En goed nieuws dus dat in het rioolgemaal aan de Boslaan een nieuwe pomp in gebruik genomen is. Deze nieuwe pomp kan maar liefst 3.600.000 liter water per uur afvoeren!

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  12 mei 2020

  Kent u iemand die zich al jarenlang vrijwillig en op een bijzondere manier inzet voor bijvoorbeeld uw vereniging, stichting of organisatie, dan kunt u een Koninklijke onderscheiding voor hem of haar aanvragen.

 • Nachtafsluitingen oprit 8 en op- en afrit 9 op A20

  07 mei 2020

  In de periode van 11 mei tot en met 9 juni voert Rijkswaterstaat in de avond en nacht diverse onderhoudswerkzaamheden uit op de A20 bij Vlaardingen.

 • Aangepaste herdenking op 4 mei

  06 mei 2020

  In verband met de coronacrisis kon de gebruikelijke dodenherdenking met de stille tocht naar en de kranslegging op het Verploegh Chasséplein niet doorgaan. Uiteraard er is wel op aangepaste wijze aandacht geschonken aan dit belangrijke moment.