Nieuws

 • Bouw van nieuwbouwproject Floreskartier officieel van start

  22 september 2022 Flores 150

  Op woensdag 21 september werd in aanwezigheid van wethouder Ivana Somers (Bouwen en Wonen), Jan Dekker (directeur bij ABB Bouwgroep) en de toekomstige bewoners symbolisch de eerste paal van het nieuwbouwproject Floreskwartier geslagen. Het project in de Indische Buurt bestaat uit 36 rijwoningen, verdeeld over twee woonblokken. Naast de woningen worden er speelplekken, groene zones en parkeerplaatsen gerealiseerd.

 • Week van het Nederlands 1 tot en met 8 oktober: “Hulp bij de Nederlandse taal met het Taalmaatjesproject”

  22 september 2022 Gisela150x150

  Laaggeletterdheid verdient aandacht; in Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Onder Vlaardingers zijn dat er zo’n 9.500. Laaggeletterden schamen zich vaak en durven niet om hulp te vragen, terwijl het lokale aanbod groot is. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, heb je daar elke dag last van. Onder meer tijdens het werk, in privésituaties, bij de dokter en het invullen van formulieren. In Vlaardingen maken we ons hard voor laaggeletterden en de kracht van taal. Daarom werken we als gemeente samen met allerlei partijen om laaggeletterdheid aan te pakken. Dat begint met een voetlicht schijnen op het thema en het openen van de dialoog. Van 1 oktober tot en met 8 oktober 2022 vindt de Week van het Nederlands plaats in Vlaardingen. In aanloop naar deze week leest u een aantal interviews met Vlaardingers die zich onvoorwaardelijk inzetten om (anderen) beter te leren lezen en schrijven. Deze keer het verhaal van Gisela Clements.

 • Volop activiteiten tijdens de Vredesweek

  22 september 2022 Vrede 150x150

  Heeft u al vredesvlaggen zien wapperen of activiteiten bijgewoond? Nog tot en met zondag 25 september is het Vredesweek. Bezoek bijvoorbeeld de tentoonstelling (Pr)oud! in het stadskantoor of bekijk de resultaten van een schilderproject rondom het begrip Vrede.

 • College investeert in de stad

  22 september 2022 Stadhuis 150x150

  Op 20 september heeft het college van B&W de meerjarenbegroting 2023 – 2026 vastgesteld. Het college biedt deze nu met gepaste trots ter vaststelling aan aan de gemeenteraad. In deze eerste begroting van het nieuwe college zijn de ambities uit het coalitieakkoord verwerkt. Het college wil een nieuwe weg inslaan. Na jaren van financiële uitdagingen, wil zij haar blik vooruit richten en investeren in de stad én het herstel van vertrouwen.

 • Weekendafsluiting A20 richting Hoek van Holland

  22 september 2022 werken aan de weg-150x150

  Van vrijdag 23 september 22.00 uur tot maandag 26 september 05.00 uur is de A20 richting Hoek van Holland tussen het Kethelplein en Maassluis afgesloten voor werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding. De opritten bij de Holysingel en de Marathonweg gaan al om 21.00 uur dicht en op de rijbaan richting Rotterdam is tussen Maassluis en het Kethelplein de linkerrijstrook dicht.

 • Doe mee met het Boomspiegelfeest 2022

  22 september 2022 boomspiegelmengsel150x150

  Een keurig aangeschoffelde kale plek onder een boom? Tja, we hebben ze nog wel in Vlaardingen, maar blij word je er niet meer van. Groei en bloei onder de boom is niet alleen een lust voor het oog, maar ook voor insecten. En die kunnen wel een opkikkertje gebruiken. Dat maakt het boomspiegelfeest een feest voor mens en natuur. Doet u mee?

 • Alles begint met contact maken

  22 september 2022 Jacky 150

  Wethouder Jacky Silos: “Het leven is vaak balanceren en meerdere ballen in de lucht houden. Soms lukt dat niet en is het lastig om echt verbinding te maken. Voor veel Vlaardingers zijn contacten met anderen en ontmoetingen niet vanzelfsprekend. Dat is niet alleen naar, het is ook niet goed voor je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Het is dan goed als je voelt dat je niet de enige bent en dat je er niet alleen voor staat. Daarom organiseren wij ook dit jaar weer allerlei activiteiten tijdens de Week van de Verbinding van 29 september tot en met 6 oktober. Deze week staan ontmoeting en verbinding centraal. Bekijk het programma en kom erbij!

 • Openbare besluiten van 20 september 2022

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Op bezoek bij twee duurzame Vlaardingse bedrijven

  22 september 2022 Poot 150

  Op zaterdag 17 september was het Open Energiedag. Een dag waarop geïnteresseerden op tientallen locaties in het land een kijkje konden nemen bij duurzame energieprojecten. Ook in Vlaardingen hebben we een aantal bedrijven die al goed aan de duurzame weg timmeren. Wethouder Bart Bikkers (Economische zaken) en wethouder Koen Kegel (Duurzaamheid en energietransitie) brachten afgelopen vrijdag een werkbezoek aan twee van deze Vlaardingse bedrijven: Poot Caravans en Navetto.

 • Wie mag collecteren in Vlaardingen?

  20 september 2022 7

  Collecteren (het inzamelen van geld aan de deur of op straat) is alleen toegestaan als men hiervoor een vergunning van de gemeente heeft. De komende periode mogen de volgende organisaties collecteren in Vlaardingen:

 • (Pr)oud! tentoonstelling in het stadskantoor

  22 september 2022 Proud 150

  Wethouder Lianne van Kalken opende op vrijdag 16 september in het stadskantoor de (pr)oud! tentoonstelling. Op de panelen van (pr)oud! staan zes Vlaardingse en Schiedamse LHBTI+ senioren afgebeeld die geleerd hebben van zichzelf te houden en die bij elkaar de liefde hebben gevonden.

 • Schoolbrengweek: verkeersveiligheid rond het schoolplein

  22 september 2022 School op seef 150

  De zomer ligt achter ons en veel Vlaardingse kinderen zijn al weer aardig gewend: elke dag vroeg op om naar school te gaan. Vorige week was de Schoolbrengweek, een week met extra aandacht voor verkeersveiligheid op weg naar school en in de omgeving van de school. Schooldirecteur Olga Dijkstra ontving wethouder Bart Bikkers, een medewerker van de politie en van Toezicht en Handhaving bij ’t Palet Holy te midden van de drukte van een beginnende schooldag.

 • Wethouder Koen Kegel steekt de handen uit de mouwen voor frisse scholen in Vlaardingen

  16 september 2022 Koen 150

  In Vlaardingen heeft het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid genomen om het binnenklimaat in de scholen actief te verbeteren. Wethouder Koen Kegel, die onderwijshuisvesting in zijn portefeuille heeft, schroomt niet om hierbij ook zelf aan de slag te gaan.

 • Hoogwateraanpak voor de Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven

  22 september 2022 Schetsvoorstel 150

  Droge voeten van belang voor toekomst Rivierzone

  In de KW-haven en Buitenhaven is een variatie aan oplossingen mogelijk om het gebied te beschermen tegen hoogwater. Vandaag werden inwoners en ondernemers in het gebied bijgepraat over de meest kansrijke opties: een combinatie van vaste elementen, zoals trappen en een muur, en tijdelijke elementen, zoals afsluitbare onderbrekingen van de waterkering.

 • Hoogwateraanpak voor de Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven

  22 september 2022

  Droge voeten van belang voor toekomst Rivierzone

  In de KW-haven en Buitenhaven is een variatie aan oplossingen mogelijk om het gebied te beschermen tegen hoogwater. Vandaag werden inwoners en ondernemers in het gebied bijgepraat over de meest kansrijke opties: een combinatie van vaste elementen, zoals trappen en een muur, en tijdelijke elementen, zoals afsluitbare onderbrekingen van de waterkering.

 • Openbare besluiten van 13 september 2022

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Vlaardingen zet in op versnelling realisatie Rivierzone

  13 september 2022 thumbnail-150x150 (2)

  College besluit tot aanvraag rijksbijdragen

  Het college van B&W heeft 13 september besloten om twee aanvragen in te dienen bij het Rijk voor de ontwikkeling van de Rivierzone. Een aanvraag van € 5,9 miljoen voor de zogenaamde Woningbouwimpuls (WBI) en een aanvraag van € 21,3 miljoen voor de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur 2022.

 • Kies een club!

  13 september 2022 Kies een club 150

  Aan de start van het nieuwe sport- en cultuurseizoen lanceert het Jeugdfonds Sport & Cultuur de campagne Kies een club. Ouders en verzorgers kunnen op de website (www.kieseenclub.nl) een check doen om te zien wat het Jeugdfonds voor ze kan betekenen.

 • Renovatie pijlers A20-viaduct Holysingel

  13 september 2022 Holysingel 150

  Vanaf maandag 19 september tot het eind van het jaar renoveert bouwconsortium BAAK het beton van de pijlers van het A20-viaduct over de Holysingel. Voor de veiligheid zijn voor de werkzaamheden afsluitingen van fietspaden en rijstroken nodig. Vanaf 19 september tot en met medio oktober is het fietspad aan oostkant van de Holysingel dicht. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad aan de overkant van de weg.

 • Aandacht voor duurzame initiatieven

  13 september 2022 Pannenkoek 150

  Het is een duurzaam weekje in Vlaardingen! Dat begon afgelopen zaterdag toen bewoners terecht konden op de Duurzaamheidsmarkt om zich te laten informeren over duurzame maatregelen in en om huis. Wethouder Koen Kegel opende de markt door de eerste aardgasvrije pannenkoek op inductie te bakken. In tegenstelling tot hoe het normaal vergaat met eerste pannenkoeken was dit exemplaar erg geslaagd, vond ook de jonge bezoekster die de pannenkoek in ontvangst mocht nemen.

 • Start landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen en ouderen

  13 september 2022 Corona 150

  Hoe gaat het met de volwassen inwoners van GGD Rotterdam-Rijnmond na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Rotterdam-Rijnmond brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

 • Lianne van Kalken, nieuwe ambassadeur van de vrede

  13 september 2022 Vrede 150

  De jaarlijkse Vredesweek staat weer voor de deur. Tijdens de Vredesweek organiseert Pax Ambassade van Vrede Vlaardingen allerlei activiteiten. Mooie belevenissen, activiteiten die de bezoekers meer inzicht geven over conflict en vrede in heden en verleden, bijeenkomsten waarin bezoekers de dialoog aan gaan en zoeken naar antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd. Een bijzondere Vredesweek voor wethouder Lianne van Kalken, want zij is de nieuwe ambassadeur voor de vrede namens het college van B&W.

 • Basisscholen in de Holy doen samen mee met World Cleanup Day

  14 september 2022 thumbnail-150x150 (3)

  Een schone stad? Leerlingen van De Kameleon, Palet Holy, SamenWijs, De Ark, De Hoeksteen, De Singel en Het Anker zetten er met elkaar de schouders onder. Op woensdag 14 september gaan ze samen zoveel mogelijk zwerfaval opruimen rond de school en in de wijk. Ze doen dit als opmaat naar de World Cleanup Day op zaterdag 17 september.

 • Herhaalprik tegen corona vanaf 19 september

  13 september 2022 Kaart corona 150

  Vanaf 19 september start de GGD Rotterdam-Rijnmond het vaccineren met de vernieuwde herhaalprik tegen corona. Iedereen van 12 jaar en ouder met een basisvaccinatie, komt dit najaar in aanmerking voor deze prik. Inwoners van 60 jaar en ouder, inwoners onder de 60 jaar met een kwetsbare gezondheid (griepprikgroep) én zorgmedewerkers kunnen als eersten een afspraak maken voor deze prik. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

 • Predicaat Koninklijk Houdijk

  13 september 2022 Predicaat Koninklijk Houdijk 150

  Het heeft Koning Willem-Alexander behaagd Machinefabriek Houdijk BV het predicaat ‘Koninklijk’ toe te kennen.” Met die woorden ontving familiebedrijf Houdijk uit handen van commissaris van de Koning, Jaap Smit, de oorkonde met het predicaat Koninlijk. Houdijk BV bestaat 100 jaar en is uitgegroeid tot wereldwijde marktleider in biscuit feeding machines. Een kwart van de machines wordt binnen Europa verkocht, driekwart in de rest van de wereld. Alle middelgrote en grote biscuitfabrikanten staan in het orderboek, zoals PepsiCo, United Biscuits, Kraft/LU en Verkade. Afgelopen vrijdag werd het 100-jarig bestaan groots gevierd. Burgemeester Bert Wijbenga: “Van harte gefeliciteerd!”

 • Informatiemiddag pandeigenaren Hoogstraat noord en zuid

  13 september 2022 Subisidies Binnenstad Vlaardingen 150

  Op donderdag 29 september van 15.00 tot 16.30 uur is er een informatiebijeenkomst voor eigenaren met een pand met de bestemming winkel/woning aan de Hoogstraat noord en Hoogstraat zuid in Vlaardingen.

 • Onderzoek naar herstemming: wordt de Grote Kerk straks de bibliotheek?

  13 september 2022 intentieovereenkomst Grote Kerk 150

  Als er 1 gebouw is dat het hart van onze stad vormt, dan is het wel de Grote kerk. Net een beetje hoger gelegen dan de rest van het stadshart, omringd door de grote lindenbomen op de Markt. Het nieuws dat de Protestantse Gemeente Vlaardingen (PGV) de kerk gaat verkopen, was dan ook groot nieuws, niet alleen voor gemeenteleden van de kerk, maar voor de hele stad. De PGV, Stadsherstel Maassteden, Bibliotheek de Plataan en de Gemeente Vlaardingen zetten zich gelukkig in om het pand met zijn rijke historie ook een rijke toekomst te geven.

 • Integrale horecacontrole en sluiting Matinee voor één week

  15 september 2022 gesloten

  Op vrijdag 9 september heeft de gemeente Vlaardingen een integrale horecacontrole gehouden in samenwerking met Stedin, douane, NVWA (Nederlandse voedsel- en warenautoriteit), politie en de sociale uitkeringsinstantie Stroomopwaarts. Er zijn acht horecabedrijven geïnspecteerd op diverse locaties binnen de gemeente. Er zijn diverse overtredingen geconstateerd.

 • Stap voor stap werken aan de bouw van een wijk voor Oekraïense vluchtelingen

  08 september 2022 thumbnail-150x150

  Vlak voor de zomervakantie hebben wij als gemeente groen licht gekregen van het Rijk om te starten met de voorbereiding van de langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen op de locatie naast bedrijventerrein Vergulde Hand West. Hier was hard naar toe gewerkt. Staatssecretaris Eric van der Burg stemde toen in met ons plan voor het bouwen van een wijk voor 750-1.000 Oekraïners voor drie jaar. Hiermee hebben wij de garantie dat we de kosten die we hiervoor maken vergoed krijgen van het Rijk.

 • Openbare besluiten van 6 september 2022

  06 september 2022

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • College doet nader onderzoek naar mogelijkheden onderwijs op locatie Hofsingel 82 - 84

  08 september 2022 6

  De basisscholen Johannes Calvijn en Het Christal hebben aangegeven te willen gaan samenwerken en dat deze samenwerking versterkt wordt wanneer zij samen in één schoolgebouw gehuisvest worden. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. In het Integraal Huisvesting Plan Onderwijs (IHP) van de gemeente Vlaardingen was al rekening gehouden met nieuwbouw voor deze twee scholen.

 • Duurzaam aan de slag in de Drevenbuurt

  08 september 2022 4

  Wie in de Drevenbuurt woont en zich wil verdiepen in het nemen van duurzame maatregelen in en om het huis heeft geluk! Aanstaande zaterdag, 10 september, is er een heuse Duurzaamheidsmarkt. De informatiemarkt over duurzaamheid vindt van 11.00 tot 16.00 uur plaats op het schoolterrein bij De Hoeksteen aan de Olmendreef 100. Op dinsdag 13 september kunnen inwoners van de Drevenbuurt meedenken met de gemeente over het aardgasvrij maken van hun buurt tijdens de meedenksessie vanaf 19.30 uur bij het St. Jozef Mavo.

 • Monumentendag

  08 september 2022 3

  Gaat u op zaterdag 10 september op ontdekkingstocht langs de monumenten van onze stad? Het thema dit jaar is ‘duurzaamheid’. Ook op begraafplaats Emaus bent u van harte welkom. Begraafplaats Emaus is de oudste begraafplaats van Vlaardingen.

 • Maar mag mijn elektrische step eigenlijk wel de weg op?

  08 september 2022 1

  Tof speelgoed voor jong en oud óf een gevaar op de weg? U ziet ze steeds vaker rijden: de elektrische stepjes. Op een bepaalde leeftijd heel goed voor je imago bij leeftijdsgenoten en op andere leeftijden gewoon een handig en handzaam vervoermiddel. Maar u hoort andere weggebruikers er ook steeds vaker over mopperen, want de snelle stepjes brengen ook overlast en gevaarlijke situaties. Mag u eigenlijk wel met zo een step de weg op?

 • Doe mee met VLD cleanup day

  08 september 2022 2

  Zaterdag 17 september is de World cleanup day. Die gelegenheid grijpt Vlaardingen Schoon aan om de derde editie van het evenement VLD CLEANUP DAY te houden. Doet u mee? Zo werkt u mee aan een schone straat en helpt u tegelijkertijd de natuur een handje.

 • Weekendafsluiting A20 richting Hoek van Holland 9 – 12 september

  08 september 2022 5

  Dit weekend is de A20 richting Hoek van Holland tussen het Kethelplein en Maassluis afgesloten vanwege werkzaamheden voor de Blankenburgverbinding. Weggebruikers worden omgeleid en moeten rekening houden met langere reistijd.

 • Preventief aan de slag met fysieke en mentale gezondheid

  02 september 2022

  Er bestaan grote gezondheidsverschillen in Vlaardingen. De gemeente wil deze verschillen kleiner maken en ervoor zorgen dat iedere inwoner de kans krijgt om gezond op te groeien en gezond oud te worden. De gemeente heeft daarom Vlaardingen in Beweging (ViB) de opdracht gegeven om een Vlaardings Preventieakkoord op te stellen. Het Preventieakkoord richt zich erop om roken en mentale problemen te voorkomen en Vlaardingers op een gezond gewicht te houden. Het Vlaardings Preventieakkoord sluit aan op het Nationaal Preventieakkoord en is onderdeel van het stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen.

 • College roept inwoners op zich te melden bij dreigende schulden

  31 augustus 2022

  “De gemeente is bezorgd over inwoners die de oplopende energierekening niet meer kunnen betalen”, aldus wethouder Arnoud Proos (armoedebeleid). Onder andere door de stijgende energieprijzen wordt het leven van de gemiddelde Vlaardinger steeds duurder. “Als gemeente kunnen we de problemen niet in ons eentje oplossen, maar we kunnen als gemeente wel meedenken en hulp bieden waar nodig”, aldus Proos. Hij roept inwoners dan ook op om zich te melden als ze in de (financiële) problemen dreigen te komen. Ook luidt hij de noodklok richting het Kabinet.

 • Openbare besluiten van 30 augustus 2022

  30 augustus 2022

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Sluiten van overlaten voor minder schoon water in het riool

  30 augustus 2022

  Vlaardingen is niet alleen een stad áán het water. Water speelt in heel de stad een grote, maar niet altijd zichtbare rol. Regenwater, rioolwater, grondwater… In deze rubriek nemen we u mee in de soms mooie, soms lastige, maar altijd boeiende wereld van het water in onze stad. Deze keer vertellen wij u over overlaatconstructies. Waar dienen zij eigenlijk voor en waarom werkt de gemeente hard aan het sluiten van deze constructies?

 • Samen aan zet in de Drevenbuurt

  01 september 2022 Drevenbuurt 2

  Woont u in de Drevenbuurt en wilt u meedenken over hoe we uw buurt aardgasvrij kunnen maken? Kom dan naar de meedenksessie op 13 september en denk mee met de gemeente en Duurzaam op Dreef. Veel van de warmte die we in huis gebruiken voor verwarming, komt van aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof die bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Ook raakt het Nederlands aardgas op. Daarom moeten we in de komende 30 jaar overstappen op andere, duurzame manieren van verwarming. De gemeente streeft ernaar dat de Drevenbuurt als een van de eerste buurten van Vlaardingen uiterlijk in 2032 volledig aardgasvrij is. Op 25 en 26 juni vonden de eerste bewonersavonden plaats met een hoge opkomst. Nu is het tijd om echt samen aan de slag te gaan. Hoe we dat gezamenlijk gaan vormgeven, willen we met elkaar uitdenken op 13 september.

 • Openbare besluiten van 2 augustus 2022

  02 augustus 2022

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.