Nieuws

RSS icoon
 • Coronavirus in Vlaardingen (laatste update 20 september)

  Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.

 • Nieuwe tijden inloopspreekuur wijkteams

  19 oktober 2021

  Tijdens de sluiting van de inloopspreekuren vanwege corona is er door de Wijkteams Vlaardingen bekeken hoe zij voor u als inwoner zo goed mogelijk en dichtbij bereikbaar kunnen zijn. Daarom zijn de tijden van de inloopspreekuren vanaf deze week anders.

 • Laat uw winkelervaring weten!

  19 oktober 2021

  Waar winkelen de Vlaardingers en waar doen ze boodschappen? En waar gaan ze heen voor horecabezoek? Wat kopen ze online en waarom? Hoe vinden ze de sfeer in onze winkelgebieden? Het tweejaarlijkse Koopstromenonderzoek in onze regio, georganiseerd door de provincie, levert antwoord op deze vragen.

 • Een aandeel in eigen windmolen

  19 oktober 2021

  Een bijdrage leveren aan meer duurzame energie? Wie zelf een aandeel wil hebben in het opwekken van schone energie en het tegengaan van klimaatverandering, kan nu letterlijk investeren in de toekomst. Het Vlaardings Energie Collectief (VEC), een initiatief van betrokken Vlaardingers, gaat twee windmolens in het Oeverbos laten plaatsen. Vlaardingers kunnen een obligatie kopen.

 • Geen vreugdevuur tijdens jaarwisseling in Vlaardingen

  19 oktober 2021

  In 2018 is besloten om geen ontheffing meer te verlenen aan vreugdevuren. Ook de aanvraag van dit jaar heeft het college van burgemeester en wethouders geweigerd.

 • Vlaardingen en Rijkswaterstaat slaan de handen ineen voor de Marathonweg

  18 oktober 2021

  De Vlaardingse gemeenteraad heeft op 14 oktober ingestemd met het beschikbaar stellen van budget om samen met Rijkswaterstaat de Marathonweg ter hoogte van de A20 aan te pakken. Het kruispunt van de Marathonweg met de Westlandseweg en de op- en afritten van de A20 worden flink aangepast. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart.

 • Panorama bij maanlicht

  15 oktober 2021


  Een mysterie bij maanlicht, dat was het. Gastconservator Henk Horsten, die de expositie ‘Toen bekeken, nu te zien’ in Museum Vlaardingen samenstelde, lag er wakker van. Er hing een schilderij dat er niet hoorde te hangen…en het schilderij dat er wel had moeten hangen, waar was dat?

 • Rotterdam en regiogemeenten zorgen voor extra opvang van statushouders en/of vluchtelingen

  14 oktober 2021

  De gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel hebben samen het ministerie van Justitie en Veiligheid hun medewerking aangeboden om te zorgen voor extra tijdelijke opvang voor statushouders en/of vluchtelingen in hun steden. Hiermee helpen de gemeenten de Rijksoverheid om een korte periode van nijpend tekort aan opvangplekken te overbruggen. Veel plekken in de asielzoekerscentra (AZC’s) van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) worden nu nog ‘bezet’ gehouden door statushouders - asielzoekers met een vergunning voor verblijf - die wachten op permanente huisvesting in Nederlandse steden en dorpen. Andere gemeenten in de regio zijn van harte welkom om zich in een later stadium aan te sluiten bij dit initiatief van de vier gemeenten.

 • Vlaardingen op volle kracht verder met de woningbouwopgave

  15 oktober 2021

  Nieuwe Woonvisie schetst ambities en mogelijkheden voor Vlaardingen op het gebied van wonen

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de Woonvisie Vlaardingen 2021-2030 'Samen bouwen aan Vlaardingen' vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad om te laten vaststellen. Er is een grote vraag naar woningen in Vlaardingen door een gevarieerde groep woningzoekenden. Met de stijgende druk op de woningmarkt stelt het college voor om de woningbouwambitie tot 2030 te verhogen met bijna 1.000 woningen. Dit betekent dat er circa 4.500 woningen gebouwd moeten gaan worden tot 2030. Hiervan zijn ruim 2.900 inmiddels vastgelegd in overeenkomsten met marktpartijen.

 • Water-hotspots

  13 oktober 2021

  Vlaardingen is niet alleen een stad áán het water. Water speelt in heel de stad een grote, maar niet altijd zichtbare rol. Regenwater, rioolwater, grondwater… De komende tijd nemen we u mee in de soms mooie, soms lastige, maar altijd boeiende wereld van het water in onze stad. Deze keer nemen we u mee naar de Richard Holstraat en de Broekweg. Twee bijzondere water-hotspots. Maar waarom?

 • Oud Vlaardings uurwerk is nu museumstuk

  12 oktober 2021

  Ooit tikte hij er lustig op los in de toren van de Binnensingelkerk. Maar sinds de sloop van de kerk, was het uurwerk -een gietijzeren mechanisme zonder klokken, toren of wijzerplaat- opgeslagen. Afgelopen woensdag reisde wethouder Bart de Leede naar de andere kant van het land om het klokkengieterijmuseum in Heiligerlee te verblijden met deze aanwinst. Zo krijgt dit oude stukje Vlaardingen een nieuw leven op zijn eigen geboortegrond.

 • Met elkaar werken aan warmte voor de toekomst

  12 oktober 2021

  Vlaardingen moet van het aardgas af. Nou ja, niet alleen Vlaardingen, hoor. Heel Nederland moet in 2050 klaar zijn om warmte uit andere bronnen te gebruiken. Maar zitten we dan in 2050 in de kou? Of met kosten die zo de pan uit rijzen dat alleen de rijksten er nog maar warmpjes bij kunnen zitten? Nou, nee. De komende jaren zijn we druk bezig om te zorgen voor haalbare en betaalbare alternatieven voor aardgas. Bezoek de online bijeenkomst op dinsdagavond 26 oktober om er meer over te weten te komen.

 • De stad wint met groen

  12 oktober 2021

  Heeft u ook een beetje last van uw rug? De afgelopen maanden hebben we met elkaar 18.122 tegels de grond uit gewipt en vervangen door groen. Dat leverde Vlaardingen de 19e plaats op in het NK Tegelwippen. Een mooie score!

 • Ook komend weekend Marathonweg dicht bij Zuidbuurtseweg

  12 oktober 2021

  Ook komend weekend is de Marathonweg voor alle verkeer afgesloten ter hoogte van de fietsoversteek met de Zuidbuurtseweg. De afsluiting is vanaf vrijdagavond 15 oktober 20.00 uur tot maandagochtend 18 oktober 4.00 uur.

 • Volop feestjes voor de beestjes

  12 oktober 2021

  Lekker op stap aan de Westhavenkade? Hier een slokje, daar een snackje en, hop, op naar de volgende stop. Een bij op kroegentocht heeft het in de stad niet altijd eenvoudig. Waar tegels liggen, bloeien geen bloemen. Tijdens de landelijke boomspiegelfeestdag, zaaiden Vlaardingers op diverse plekken mini-kroegen in. Een mooie bijdrage aan een fleurige stad en wilde feestjes voor insecten.

 • Aanbesteding herbouw clubgebouw Kooikersweg nadert afronding

  12 oktober 2021

  Het college van burgemeester en wethouders wil de opdracht voor de herbouw van het eerder door brand getroffen club- en kleedgebouw van de voetbalclubs CION en Deltasport aan de Kooikersweg zo spoedig mogelijk gunnen. Dit laat het college weten in antwoorden op raadsvragen. Op dit moment loopt nog een onderzoek naar de vloer en brengt het college de extra mogelijkheden in kaart om zo duurzaam mogelijk te bouwen. Het college zegt toe de gemeenteraad te informeren zodra hier meer informatie over beschikbaar is. Het overleg met de beide voetbalverenigingen is hervat om zo spoedig mogelijk te komen tot de herbouw van een goede clubaccommodatie.

 • Geen vreugdevuur tijdens jaarwisseling in Vlaardingen

  12 oktober 2021

  In 2018 is besloten om geen ontheffing meer te verlenen aan vreugdevuren. Ook de aanvraag van dit jaar heeft het college van burgemeester en wethouders geweigerd. Hieraan ligt ten grondslag dat het maken van een vuur bij wet verboden is vanwege de gevaren die dit met zich meebrengt. Dit gevaar is met geen maatregel weg te nemen. Het maken van een vuur op de openbare weg is niet alleen in strijd met de Wet Milieubeheer en de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), maar kan ook leiden tot overlast op straat en verstoring van de openbare orde. Tijdens een jaarwisseling is er zelfs een verhoogd risico op verstoring van de openbare orde. Het besluit om de vreugdevuren niet langer toe te staan is niet lichtzinnig genomen. Hier is uiteraard een belangenafweging aan vooraf gegaan, waarbij het algemeen belang van het beschermen van de openbare orde en veiligheid is afgewogen tegen het persoonlijk belang van organisatoren om een vreugdevuur te organiseren.

 • Kijkje in toekomst Broekpolder

  12 oktober 2021

  Even ontsnappen aan de drukte van alle dag? In de Broekpolder zet u de tijd even helemaal stil. Frisse wind door de haren, ochtendmist aan uw wimpers, de vogels, spelende kinderen, de eerste herfstkleuren. Al uw zorgen over vandaag en morgen even naar de achtergrond. Met alle partners in de Broekpolder, zorgt de gemeente er graag voor dat dat behouden blijft voor nu en in de toekomst. Daarom is de gebiedsvisie Broekpolder gemaakt.

 • Regenboogvlag op Coming Out Dag

  13 oktober 2021

  Vandaag wappert de Regenboogvlag op het stadhuis van Vlaardingen. Het is Coming Out Dag. Op deze dag besteden we aandacht aan het moment dat een lesbienne, homo, biseksueel, transgender of intersekse persoon (lhbti+) openlijk voor de eigen seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt. Uit de kast komen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend en nog vaak ongemakkelijk. Daarom zetten we ons ook in Vlaardingen in voor dit onderwerp en geven we aandacht aan Coming Out Dag.

 • Testlocatie in wijkgebouw De Dijk

  14 oktober 2021

  Vanaf woensdag 20 oktober opent de GGD een testlocatie in wijkgebouw De Dijk, Maassluissedijk 5-7 in Vlaardingen. Iedereen met klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid en/of koorts) kan zich dan zonder afspraak dicht bij huis (gratis) laten testen.

 • 11 tot en met 16 oktober: Week van de veiligheid

  12 oktober 2021

  In het kader van de Week van de Veiligheid staat Vlaardingen deze week in het teken van veiligheid. Er zijn verschillende activiteiten van de politie en de gemeente.

 • Vernieuwing jeugdhulp vanaf 2023 in MVS Hulp voor kinderen zoveel mogelijk in vertrouwde omgeving

  07 oktober 2021

  De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) zetten een belangrijke stap om de kwaliteit van de jeugdhulp in de regio te verbeteren. De gemeenten willen per 1 januari 2023 één samenwerkingspartner contracteren voor alle vormen van hulp en ondersteuning aan kinderen en hun ouders. Daarom hebben de gemeenten dinsdag een aankondiging van een aanbestedingsopdracht voor jeugdhulp verstuurd die vanaf vandaag voor iedereen zichtbaar is op TenderNed. Deze stap maakt onderdeel uit van de invoering van het MVS Jeugdmodel.

 • Gemeente Vlaardingen aan de slag met aanpak woonoverlast

  05 oktober 2021

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen 2021-2022 vastgesteld. Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Het kan gaan om ‘eenvoudige’ burenruzies, maar ook om overlast door overbewoning van naburige panden of door overlastgevende personen. Uit onderzoek blijkt dat landelijk alle vormen van woonoverlast toenemen. Vlaardingen vormt daarop geen uitzondering. Ook zien we dat de casuïstiek rond woonoverlast in Vlaardingen de afgelopen jaren ingewikkelder van aard is geworden (o.a. personen met verward gedrag, verslavingsproblematiek, vervuiling of verwaarlozing van huizen).

 • Vlaardingse ondernemers krijgen keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’

  05 oktober 2021

  Drie Vlaardingse ondernemers hebben het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’ ontvangen. Met dit keurmerk zijn zij voorloper op het gebied van sociaal ondernemerschap. Samen met vier ondernemers uit Maassluis en Schiedam kregen zij uit handen van wethouder Bart de Leede de bijbehorende certificaten en trofees op het Werkplein van Stroomopwaarts in Vlaardingen. Dankzij het keurmerk zijn er in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam al 46 extra werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Water in de stad: meer ruimte maken voor water en groen

  13 oktober 2021

  Vlaardingen is niet alleen een stad áán het water. Water speelt in heel de stad een grote, maar niet altijd zichtbare rol. Regenwater, rioolwater, grondwater… De komende tijd nemen we u mee in de soms mooie, soms lastige, maar altijd boeiende wereld van het water in onze stad. Deze keer duiken we met u zo vanaf uw dak uw tuin in, het regenwater achterna.

 • 18 oktober tot en met 24 december: Zuidbuurt bij Blankenburgverbinding dicht voor autoverkeer

  05 oktober 2021

  Voor de bouw van de Blankenburgverbinding is van maandag 18 oktober 07.00 uur tot vrijdag 24 december 17.00 uur de Zuidbuurt ter hoogte van het bouwterrein afgesloten voor doorgaand autoverkeer. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijke brug over het bouwterrein.

 • Marathonweg en Schiedamseweg fietsvriendelijker

  05 oktober 2021

  De gemeente voert dit jaar diverse projecten uit die de verkeersveiligheid en de fietsvriendelijkheid vergroten. Begin oktober start het verbeteren van een fietsoversteek op de Marathonweg en half oktober beginnen de werkzaamheden voor het verbeteren van de fietspaden op de Schiedamseweg ten oosten van het Verploegh Chasséplein

 • “We hebben mensen nodig die luisteren”

  05 oktober 2021

  Maandag 11 oktober is Coming Out Day. Op deze dag willen we benadrukken dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn. Het is een dag waarop er extra aandacht is voor mensen die willen vertellen dat ze bijvoorbeeld homo, lesbisch of biseksueel zijn. ‘Jezelf zijn en houden van wie je wil. Iedereen moet zich thuis en veilig voelen in Vlaardingen.’ Dat is het motto van Vlaardingen Regenboogstad. In het kader van Coming Out Day delen we op 6 en 13 oktober een persoonlijk gesprek met een Vlaardinger.

 • Babbeltruc? Trap er niet in!

  05 oktober 2021

  Geen rioolmedewerkers bij u aan de deur

  De bel gaat. Er staan twee mensen aan de deur. Werkjasje aan, één of ander pasje in de hand: “We zijn van de gemeente”, zeggen ze. En of ze even binnen mogen komen in verband met de riolering. Nee, natuurlijk. Dat mogen ze niet! De gemeentelijke rioleringsmedewerkers komen niet onverwacht bij u langs. Het is een ordinaire babbeltruc!

 • Noodkap wegens gespleten stam

  05 oktober 2021

  Bomenlanen, we zijn er zuinig op. Toch vertoont de essenlaan langs de Maassluissedijk sinds vorige week een gaatje.

 • Start Zorg Innovatie Academie: samen werken aan de toekomst van de zorg

  30 september 2021

  Gisteren vond in het gemeentehuis van Vlaardingen de feestelijke kick-off plaats van de Zorg Innovatie Academie, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (MVS) en zorg- en onderwijsinstellingen in de regio.

 • Gemeenten, onderwijs en jeugdhulp maken in privacy- convenant afspraken over het delen van informatie

  30 september 2021

  Woensdag 29 september hebben wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen met bestuurders uit het onderwijs en jeugdhulporganisaties hun handtekening gezet onder een privacy-convenant. De afspraken in dit convenant zorgen voor duidelijkheid over het delen van informatie over kinderen en jongeren. Zodat professionals beter in staat zijn om goede plannen te maken voor (extra) ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben.

 • Openbare besluiten van 28 september 2021

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Informatiebijeenkomst woningbouwlocatie Westhavenkade tegenover de Pelmolen op 28 september

  28 september 2021

  Vanavond staat een digitale informatiebijeenkomst gepland. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt een nieuw plan voor de woningbouwlocatie Westhavekade tegenover de Pelmolen gepresenteerd.

 • Beleef de historie van de Delflandse Trekvaarten

  28 september 2021

  De geschiedenis ligt in onze regio niet alleen op straat, maar ook in het water! Met de gloednieuwe wandel-, fiets- en vaarroutes die in het teken staan van de vroegere Delflandse Trekvaarten, maakt u nader kennis met de intercity van de Gouden Eeuw: het trekschuitenvervoer over de oude trekvaart.

 • Verbetering Marathonweg start in oktober

  28 september 2021

  De gemeente vernieuwt in 2021 en 2022 de Marathonweg. De ingrepen verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer en verminderen geluidsoverlast. Aannemersbedrijf Heijmans B.V. gaat het eerste deel van de werkzaamheden uitvoeren: het veiliger maken van de fietsoversteek ter hoogte van de Zuidbuurtseweg. De klus wordt naar verwachting in twee weekenden in oktober geklaard.

 • Online informatieavond Warmtetransitie op 26 oktober

  28 september 2021

  Een lekker warm huis, zonder aardgas? Voor veel mensen klinkt het nog als toekomstmuziek, maar aan die toekomst wordt nu al hard gewerkt! Bent u benieuwd wat dat voor onze stad en voor u gaat betekenen? Op dinsdag 26 oktober bent u van harte welkom bij de online informatieavond over de manier waarop we in Vlaardingen aan de slag gaan om er voor te zorgen dat onze stad in 2050 aardgasvrij is.

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt zodat alle kinderen mee kunnen doen met sport en cultuurles

  28 september 2021

  Is er thuis geen geld voor de sport of cultuurlessen? Dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur bijspringen. In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Ook deze kinderen moeten deel kunnen nemen aan sport en cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt daarom voor deze kinderen de contributie of het lesgeld van de sport- of cultuurvereniging.

 • 'Op de stoep bij': filmpjes over hulp en ondersteuning voor Vlaardingers

  28 september 2021

  Misschien heeft u al één of meerdere filmpjes gezien met de titel ‘Op de stoep bij’?. In deze filmpjes staat steeds een ander onderwerp op het gebied van zorg en ondersteuning centraal. We delen de filmpjes via de sociale mediakanalen van de gemeente (Facebook en Instagram).

 • Gratis wifi op alle gemeentelijke locaties

  28 september 2021

  Nog even snel uw mail checken, de laatste updates volgen op social media of het laatste nieuws lezen. Dat kan nu gratis bij alle locaties van de gemeente, zoals het stadskantoor, via de wifi van publicroam. Eenvoudig en veilig!

 • Gemeente Vlaardingen en Bibliotheek de Plataan organiseren spreekuren voor de Coronacheck-app

  23 september 2021

  Vanaf zaterdag 25 september is het voor een aantal locaties nodig om een coronabewijs te laten zien. Dit kan via een app op je telefoon. Maar niet iedereen begrijpt meteen hoe deze app werkt. Zowel bij de gemeente als bij instellingen als de Stadsgehoorzaal komen daar signalen over binnen. Daarom organiseren gemeente Vlaardingen en Bibliotheek de Plataan spreekuren om mensen hierbij te helpen. Ook voor het aanvragen van een DigiD kan je bij de Bibliotheek terecht.

 • Scholen zetten zich in om bekendheid te geven aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur

  23 september 2021

  In samenwerking met basisscholen is de gemeente Vlaardingen samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stroomopwaarts gestart met een campagne voor ouders met weinig geld. De boodschap? “Geen geld voor sport, cultuur of zwemles? Het Jeugdfonds betaalt!” Woensdag 22 september gaf wethouder Bart de Leede het startschot voor de campagne op basisschool Het Visnet door een schoolpakket te overhandigen aan de directeur Rianne van Dorp.

 • College presenteert sluitende begroting

  27 september 2021

  Vasthouden aan ingezette koers ook komende jaren noodzakelijk om financieel herstel te borgen

  Op 21 september heeft het college de laatste meerjarenbegroting van deze college- en raadsperiode vastgesteld. Zij leggen deze nu voor aan de gemeenteraad. In het begeleidende raadsvoorstel blikt het college met trots terug op de afgelopen vier jaar. Het college heeft, samen met de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en betrokken partijen uit de stad, in deze periode de gemeente en haar financiële begroting in rustiger vaarwater gebracht. Er is nog een lange weg te gaan om uiteindelijk de gemeente structureel financieel gezond te maken en te houden.

 • Boom onder de loep: boomveiligheidscontrole

  21 september 2021

  Wie een boom heeft, moet deze regelmatig laten controleren om te voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat als de boom in een slechte conditie raakt. In Vlaardingen staan in het openbaar gebied in de bebouwde kom ruim 28.000 bomen. Ieder jaar laat de gemeente een deel van deze bomen controleren zodat ze allemaal eens in de drie jaar aan de beurt komen. Dit jaar waren de bomen in de wijken Holy Noord en Holy Zuid aan de beurt.

 • Expositie Stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen

  21 september 2021

  Bezoekers van het stadskantoor van de gemeente kunnen de komende vier weken een expositie bewonderen van de Stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen. De expositie bestaat uit zes grote raampanelen die een voor- en achterkant hebben waardoor ze zowel van buiten als van binnen bekeken kunnen worden. Op de borden staan vrouwen afgebeeld uit de Vlaardingse politiek. De stichting vraagt met de expositie aandacht voor deze vrouwen en hun rol in de samenleving.

 • Wie mag collecteren in Vlaardingen?

  19 oktober 2021

  Inzamelen van geld aan de deur of op straat (collecteren) is alleen toegestaan als men hiervoor een vergunning van de gemeente heeft.