Nieuws RSS icoon

 • Wie mag collecteren in Vlaardingen?

  21 januari 2020

  Voor het inzamelen van geld aan de deur of op straat (collecteren) heeft u een vergunning van de gemeente nodig.

 • Holocaustmonument Levenslicht in rozentuin

  20 januari 2020

  Op 26 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. Ook in Vlaardingen. Op zondag 26 januari is er een herdenkingsmoment in de rozentuin in Holy waarbij het tijdelijke monument Levenslicht te zien is.

 • Stem voor kunst

  16 januari 2020

  Kunstkenner of cultuurbarbaar? Dat maakt bij het uitbrengen van een stem voor Kunst in Vlaardingen niets uit. Tot 29 februari kunnen alle Vlaardingers laten weten welke van de deelnemende kunstwerken hun voorkeur heeft om een jaar lang op een sokkel nabij het landje van Chardon tentoongesteld te worden.

 • Hennepkwekerij 3e Industriestraat ontmanteld

  15 januari 2020

  De gemeente Vlaardingen en de Politie Eenheid Rotterdam hebben op dinsdag 14 januari 2020 een hennepkwekerij aan de 3e Industriestraat ontmanteld. Er is een kwekerij met 588 planten en zo'n 30 lampen gevonden.

 • Gemeenteraad aan de slag met begrotingstekort

  15 januari 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens de B&W-vergadering van 14 januari de raadsmemo rapportages ontwikkeling begrotingssaldo en oplossingsrichtingen begrotingssaldo 2020-2023 vastgesteld. In deze rapportages heeft een extern deskundige de methodiek van begroten, inclusief de opbouw van de meerjarenramingen, nog eens tegen het licht gehouden.

 • Betaal met spoed voor uw parkeervergunning

  14 januari 2020

  Wie de factuur voor de parkeervergunning nog niet heeft betaald, kan dat beter vandaag dan morgen nog doen. Vanaf 17 januari 2020 gaan de parkeercontroleurs namelijk weer actief handhaven op het naleven van het parkeerbeleid. Inwoners die hun parkeervergunning nog niet hebben betaald, riskeren een boete.

 • Goed bezig! 3548 kerstbomen ingeleverd

  14 januari 2020

  Bij kerst horen natuurlijk kerstbomen. Hartstikke leuk, maar deze bomen moeten ook weer opgeruimd worden. In december riepen Irado en de gemeente daarom weer kinderen op om een handje te helpen met het inzamelen van kerstbomen. En ook dit keer weer met succes want er zijn 3548 kerstbomen ingeleverd! Dat zijn er 1000 meer dan vorig jaar.

 • Vlaardingen krijgt les in (seksuele) diversiteit

  14 januari 2020

  Je moet jezelf kunnen zijn in Vlaardingen en houden van wie je wil. Vlaardingen als Regenboogstad zet dit thema goed voor het voetlicht op alle Vlaardingse scholen die hiervoor open staan.

 • Terugblik afscheidsreceptie Annemiek Jetten

  14 januari 2020

  De afscheidsreceptie van Annemiek Jetten op vrijdag 10 januari is drukbezocht. Ongeveer 350 mensen kwamen oud-burgemeester Annemiek Jetten de hand schudden.

 • Groene opkikker voor de Waalstraat

  10 januari 2020

  Groen in de stad, daar is niemand op tegen, maar de plantperken in de Waalstraat (naast het stadskantoor bij de Kuiperstraat), die zijn niet echt om aan te zien. Maar niet voor lang meer: volgende week krijgen ze een totale make-over!

 • Raad vraagt u om raad: denk mee over de begroting

  09 januari 2020

  De gemeenteraad en het college staan voor een grote uitdaging. Er is dit jaar een flink tekort op de gemeentelijke begroting. Dat betekent dat de gemeente verwacht meer geld uit te moeten geven dan er inkomsten zijn. Om dat tekort op te lossen, kijkt de gemeente naar mogelijkheden om te bezuinigen of meer inkomsten te verwerven. Daarbij wil de gemeenteraad graag rekening houden met de mening van bewoners.

 • Wijziging spreekuur gemeentelijke (kinder-)ombudsman

  07 januari 2020

  Het tweewekelijkse spreekuur van de gemeentelijke (kinder)ombudsman van Vlaardingen wordt met ingang van 8 januari gehouden van 10.30 tot 11.30 uur (was van 09.00 tot 10.00 uur). De locatie blijft hetzelfde: het pand van Minters aan het Burgemeester van Lierplein 51.

 • Verzorging publieke mediadiensten na 16 oktober 2020

  07 januari 2020

  Bij besluit van 17 november 2015 heeft het Commissariaat voor de Media Stichting Lokale Omroep Vlaardingen voor vijf jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Vlaardingen. Deze periode van vijf jaar is ingegaan op 17 oktober 2015 en eindigt op 16 oktober 2020.

 • Goed bezochte nieuwjaarsreceptie

  13 januari 2020

  Ongeveer 400 mensen bezochten op zaterdag 4 januari 2020 de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur in de sfeervolle Grote Kerk. Het was gezellig druk en de sfeer was ongedwongen. Burgemeester Bas Eenhoorn hield een toespraak en de zanggroep Ratatouille en Jazzband Droog5 zorgden voor de muzikale omlijsting.

 • Sleuteloverdracht Industrieweg aan Food Innovation Academy

  31 december 2019

  De gemeente besloot half december 2019 om de 5.500 m2 hoogbouw aan de Industrieweg 9 te Vlaardingen te verkopen aan de Food Innovation Academy (FIA). De koper wil het negen verdiepingen tellende gebouw deels bestemmen voor het onderwijs en de research van de FIA en daarnaast ruimte bieden voor kantoorruimte, startups en twee verdiepingen flexwonen.

 • Lokale tarieven heffingen en belastingen in 2020

  24 december 2019

  Op 19 december 2019 stelde de gemeenteraad de tarieven van de heffingen en belastingen 2020 vast.

 • Voortgangsrapport interim gemeentesecretaris

  24 december 2019

  Er is vooruitgang, maar er moet ook nog het een en ander gebeuren. Dat is de conclusie in het voortgangsrapport dat interim gemeentesecretaris Gerrit van Hofwegen op 16 december uitbracht. In het rapport geeft van Hofwegen een terugblik op de afgelopen periode, schetst hij de huidige stand van zaken en benoemt prioriteiten voor het eerste kwartaal van 2020. Ook schetst hij de stappen die nodig zijn voor een goede start van een nieuwe gemeentesecretaris.

 • Gemeente doet proef met het huurteam

  24 december 2019

  Huurteam Vlaardingen is beschikbaar voor huurders uit heel Vlaardingen die een woning bij een particuliere verhuurder huren. Het huurteam biedt kosteloos en geheel vrijblijvend ondersteuning bij controle op huurprijzen, achterstallig onderhoud, onjuist afgerekende servicekosten en ongeldige bepalingen in het huurcontract.

 • Hernieuwde prestatieafspraken gemeente Vlaardingen, woningcorporaties en huurdersraden

  24 december 2019

  Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking, beide Huurdersraden en de gemeente Vlaardingen ondertekenden op 13 december 2019 hernieuwde prestatieafspraken voor de periode 2020-2024. Jaarlijks worden deze afspraken geëvalueerd en waar nodig aangepast. Dit jaar was er weer sprake van een zogenaamde ‘light-aanpassing’. Dit houdt in dat alleen noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd zijn

 • Bas Eenhoorn waarnemend burgemeester Vlaardingen

  24 december 2019

  De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 13 december 2019 Bas Eenhoorn tot waarnemend burgemeester van de gemeente Vlaardingen. Eenhoorn is 73 jaar, woont in Wassenaar en is lid van de VVD.

 • Expositie ‘t Schot is te boord’ in Stadsarchief Vlaardingen

  24 december 2019

  Alles weten over de Vlaardingse visserijgeschiedenis? In het Vlaardingse Stadsarchief is nu een uitgebreide visserij-tentoonstelling te zien.

 • Politiek klimaat vraagt om andere bestuursstijl

  24 december 2019

  Burgemeester Annemiek Jetten treedt af als burgemeester van Vlaardingen. Het huidige politieke klimaat in Vlaardingen vraagt om een bestuursstijl die niet volledig aansluit bij de kwaliteiten van burgemeester Annemiek Jetten. Voor de toekomst is het beter dat een burgemeester met een andere bestuursstijl hier leiding aan gaat geven.

 • Stop&Shop op Korte Hoogstraat

  24 december 2019

  De Korte Hoogstraat is vijf Stop&Shop-parkeerplaatsen rijker. Parkeren voor een snelle boodschap of een bezoekje aan een winkel of dienstverlener kost daar maar tien cent per half uur. Met als doel om het parkeren prettiger te maken en de levendigheid in het centrum en het aantal bezoekers te vergroten.