Persvoorlichting

Informatie 

Contact

Journalisten en persmedewerkers kunnen rechtstreeks contact opnemen met de gemeentelijke persvoorlichters via de onderstaande contactgegevens. Deze gegevens zijn niet voor publicatie. Bent u niet van de media? Kijk dan bij: contact met Vlaardingen.

De afdeling communicatie is te bereiken via tel (010) 248 4125 of via communicatie@vlaardingen.nl.

     
Contactpersoon Beleidsterreinen

Contactgegevens

Anneke van de Ven
Hoofd communicatie

 • Stadsprogramma Veilig Vlaardingen
 • Openbare orde
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Handhaving en Toezicht
 • Vergunningverlening bijzondere wetten
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Regionale samenwerking (MVS en MRDH)
 • Stadspromotie
 • Archieftoezicht
 • Communicatie
(010) 248 4131
anneke.vandeven@vlaardingen.nl

Sergej Fedorin

 • Stadsprogramma: Nieuwe Rivierzone
 • Stadsprogramma: Leefbaar Vlaardingen
 • Bestuur en Participatie
 • Bouwen en Wonen 
 • Ruimtelijke Ordening
 • Huisvesting (arbeids)migranten en statushouders
 • Woonoverlast 
 • Omgevingswet

(010) 248 4250
sergej.fedorin@vlaardingen.nl

Angelique Harbers
 • Stadsprogramma: Nieuwe Westwijk
 • Opvang ontheemde Oekraïners
 • Aandachtsgebieden          
 • Zorg
 • Ouderenzorg                      
 • Jeugd                                                
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting                                          
 • Inclusie                                                        
 • Huiselijk geweld & Kindermishandeling         
 • Maatschappelijke participatie
 • Werk & Inkomen                                                  
 • Armoedebeleid                                         
 • Stroomopwaarts (SOW)

(010) 248 4588
angelique.harbers@vlaardingen.nl

Marije Kievits 
 • Stadsprogramma: Nieuwe Energie      
 • Financiën & Inkoop 
 • Personeel en Organisatie
 • Energietransitie                             
 • Duurzaamheid
 • Grondzaken            
 • Vastgoed
 • ICT, Dienstverlening en Facilitaire zaken 
 • Economische Zaken & Vestigingsklimaat

(010) 248 4269
marije.kievits@vlaardingen.nl

Edith Kwakernaak

 • Stadsprogramma Nieuwe Binnenstad
 • Stadsprogramma: Zorgzaam Vlaardingen
 • Blankenburgverbinding & Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland
 • Sport en bewegen
 • Inburgering / integratie
 • Basisvaardigheden
 • Gezondheid
 • Maatschappelijke opvang
 • Vlaardingen 750 jaar

(010) 248 4121
edith.kwakernaak@vlaardingen.nl

Juliana Vermeer

 • Stadsprogramma: Groen Vlaardingen
 • Openbare ruimte: Groen en Klimaatadaptatie
 • Buitengebied
 • Mobiliteit
 • Cultuur, Erfgoed en Bibliotheek 
 • Dierenwelzijn en Biodiversiteit
 • Regenboogstad 
 • Milieu

(010) 248 4129
juliana.vermeer@vlaardingen.nl