Persberichten

Op deze pagina vindt u de meest recente persberichten. Oudere persberichten kunt u terugvinden op Archiefweb, via http://vlaardingen.archiefweb.eu/

 • Interventieteam Woonoverlast sluit pand aan Schiedamseweg

  30 september 2022

  Op woensdag 28 september is tijdens een controle van het Interventieteam Woonoverlast in samenwerking met de brandweer een pand aan de Schiedamseweg aangetroffen waar op dat moment 10 arbeidsmigranten werden gehuisvest.

 • Openbare besluiten van 27 september 2022

  27 september 2022

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • College investeert in de stad

  22 september 2022 Stadhuis 150x150

  Op 20 september heeft het college van B&W de meerjarenbegroting 2023 – 2026 vastgesteld. Het college biedt deze nu met gepaste trots ter vaststelling aan aan de gemeenteraad. In deze eerste begroting van het nieuwe college zijn de ambities uit het coalitieakkoord verwerkt. Het college wil een nieuwe weg inslaan. Na jaren van financiële uitdagingen, wil zij haar blik vooruit richten en investeren in de stad én het herstel van vertrouwen.

 • Openbare besluiten van 20 september 2022

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Wethouder Koen Kegel steekt de handen uit de mouwen voor frisse scholen in Vlaardingen

  16 september 2022 Koen 150

  In Vlaardingen heeft het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid genomen om het binnenklimaat in de scholen actief te verbeteren. Wethouder Koen Kegel, die onderwijshuisvesting in zijn portefeuille heeft, schroomt niet om hierbij ook zelf aan de slag te gaan.

 • Hoogwateraanpak voor de Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven

  22 september 2022 Schetsvoorstel 150

  Droge voeten van belang voor toekomst Rivierzone

  In de KW-haven en Buitenhaven is een variatie aan oplossingen mogelijk om het gebied te beschermen tegen hoogwater. Vandaag werden inwoners en ondernemers in het gebied bijgepraat over de meest kansrijke opties: een combinatie van vaste elementen, zoals trappen en een muur, en tijdelijke elementen, zoals afsluitbare onderbrekingen van de waterkering.

 • Openbare besluiten van 13 september 2022

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Vlaardingen zet in op versnelling realisatie Rivierzone

  13 september 2022 thumbnail-150x150 (2)

  College besluit tot aanvraag rijksbijdragen

  Het college van B&W heeft 13 september besloten om twee aanvragen in te dienen bij het Rijk voor de ontwikkeling van de Rivierzone. Een aanvraag van € 5,9 miljoen voor de zogenaamde Woningbouwimpuls (WBI) en een aanvraag van € 21,3 miljoen voor de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur 2022.

 • Integrale horecacontrole en sluiting Matinee voor één week

  15 september 2022 gesloten

  Op vrijdag 9 september heeft de gemeente Vlaardingen een integrale horecacontrole gehouden in samenwerking met Stedin, douane, NVWA (Nederlandse voedsel- en warenautoriteit), politie en de sociale uitkeringsinstantie Stroomopwaarts. Er zijn acht horecabedrijven geïnspecteerd op diverse locaties binnen de gemeente. Er zijn diverse overtredingen geconstateerd.

 • Openbare besluiten van 6 september 2022

  06 september 2022

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • College doet nader onderzoek naar mogelijkheden onderwijs op locatie Hofsingel 82 - 84

  08 september 2022