Wat is erfpacht?

Vraag

Wat is erfpacht?

Antwoord

Erfpacht is een zakelijk recht om grond, die eigendom is van een ander, tegen betaling te mogen gebruiken. Mensen die in Vlaardingen een woning of een ander pand bezitten op grond die door de gemeente in erfpacht is uitgegeven, betalen voor het gebruik van die grond jaarlijks een vergoeding (de canon) aan de gemeente.

Als u een stuk gemeentegrond wilt verkrijgen om daarop te gaan bouwen, heeft u twee opties:

  1. De grond van de gemeente kopen 
  2. Een eeuwigdurend erfpachtcontract afsluiten met de gemeente. 

Als u al erfpachter bent van een tijdelijke erfpacht (met een einddatum), dan heeft u drie opties: 

  1. Het bestaande erfpachtcontract voorzetten tot de einddatum;
  2. De erfpacht omzetten in eigendom (verkoop bloot-eigendom);
  3. Een nieuw eeuwigdurend erfpachtcontract afsluiten met de gemeente (heruitgifte).