Omzetten in volle eigendom

In deze optie verkoopt de gemeente haar recht als grondeigenaar aan u als erfpachter. Dat recht wordt de bloot-eigendom genoemd. Door het kopen van de bloot-eigendom wordt u volledig eigenaar van de grond.
In het huidige beleid betaalt u een koopsom voor de bloot-eigendom die 60% van de getaxeerde grondwaarde bedraagt. Op de getaxeerde grondwaarde wordt in uw geval namelijk de maximale waardedaling (depreciatie) toegepast, die in het huidige beleid 40% is. In het nieuwe beleid wordt deze maximale depreciatie 30%. De koopsom wordt dan dus 70% van de getaxeerde grondwaarde.

Voorbeeld:

u heeft een woning of bedrijfspand op erfpachtgrond. De grondwaarde wordt getaxeerd op € 55.000,00. In het oude beleid betaalt u dan als koopsom voor de bloot-eigendom: € 33.000,00. In het nieuwe beleid is deze koopsom voor de bloot-eigendom: € 38.500,00.

Door vóór 1 april 2023 een verzoek in te dienen om uw erfpacht in volle eigendom om te zetten bespaart u in dit voorbeeld dus € 5.500,00 aan koopsom.