Omzetten in nieuwe eeuwigdurende erfpacht

In deze optie wordt de huidige, tijdelijke erfpacht beëindigd en een nieuwe eeuwigdurende erfpacht gevestigd. Eeuwigdurend houdt in dat de erfpacht geen einddatum meer heeft. In het nieuwe beleid wordt de canon, net als in het huidige beleid, berekend op basis van de rekenrente van de gemeentebegroting. Er komt wel in het nieuwe beleid een verhoging bij van 1,5% voor risico en kosten voor administratie.

Voorbeeld:

u heeft een woning of bedrijfspand op erfpachtgrond. De grondwaarde wordt getaxeerd op € 55.000,00. Daarop wordt – net als bij het omzetten in volle eigendom – de maximale depreciatie toegepast van 40% in het huidige beleid en 30% in het nieuwe. Dat levert de grondwaarde na depreciatie op, waarmee de aanvangscanon van de nieuwe, eeuwigdurende erfpacht wordt berekend. Deze aanvangscanon kan niet lager zijn dan de laatste canon van de huidige erfpacht en wordt daarna jaarlijks geïndexeerd. Dat betekent dat ieder jaar de canon wordt aangepast aan de inflatie. In het oude beleid betaalt u als aanvangscanon voor de nieuwe erfpacht: € 495,00. In het nieuwe beleid is deze aanvangscanon: € 963,00.

Door vóór 1 april 2023 een verzoek in te dienen om een heruitgifte in een nieuwe eeuwigdurende erfpacht bespaart u in dit voorbeeld dus € 468,00 op de aanvangscanon.