Subsidies

 • Subsidies algemeen

  Subsidies U kunt bij de gemeente Vlaardingen een subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, sport, kunst en cultuur, preventie en ggz. In ons subsidieregister vindt u onder andere de subsidies die dit jaar zijn verstrekt.

 • Kunst- en cultuursubsidie

  Subsidies Wilt u subsidie aanvragen voor culturele activiteiten tot of vanaf €5.000,-? Het gaat hier om een eenmalige subsidie voor culturele activiteiten, zoals evenementen, concerten en beeldende kunst.

 • Subsidie aanvragen

  Subsidies Wilt u een activiteit in de stad organiseren die niet past binnen de ‘nadere regels voor culturele activiteiten’? Dan kunt u hier als vereniging of stichting een structurele of incidentele subsidie voor aanvragen. De gemeente bepaalt op basis van uw aanvraag voor welke subsidie u in aanmerking komt.

 • Subsidie voor monumenten

  Subsidies Een monument is een pand met een bijzondere status. Als eigenaar van een monument moet u een (omgevings)vergunning aanvragen voor iedere verandering aan het gebouw. Dit geldt voor verbouw, verbetering of groot onderhoud. De vergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl. Voor een verzoek voor subsidie neemt u contact op met de gemeente.