Feedback: presentatie inrichtingsplan hoogwateroplossing, 26-06-23, Kroepoekfabriek Vlaardingen

Eerste reacties uit het publiek (plenair gedeelte)

 • Mooi, hoopt dat het wat gaat worden
 • Heel aantrekkelijk, groot plan willen het wel zien, als het af is dan is het geweldig
 • Aardig plan
 • Interessante theorie
 • Het ziet er allemaal heel mooi uit, er is wel over na gedacht, dat zie je.
 • Mooi! Een aandachtspunt: de parkeerplaatsen op de kade , dat geeft problemen voor de kantoren en de bemanning die van de sleepboten afkomen
 • Lindebomen hebben vaak luizen, let op de kleefpoep etc die het achterlaat, verder een mooi plan.
 • Leuk om te spelen zo’n boot met water maar dat zorgt er wel voor dat er een ligplaats minder is
 • Recreatieplein werd goed ontvangen, zeker om daar een markt of podium te plaatsen, dit trekt toch meer mensen

Vragen uit het publiek (plenair gedeelte)

 • Hoe gaan jullie het realiseren in het korte tijdbestek dat jullie hebben?
 • Is het allemaal wel hufterproef, voornamelijk kijkend naar de nieuwe plaats van het standbeeld?
 • Hoe sluit het plan aan op de sluis en de Pelmolen?
 • Waar bewaar je de elementen die voor de coupures (openingen) nodig zijn. Wie gaat het bedienen als er verschillende scenario's zijn met betrekking tot het weer? Als er ineens veel meer water is of een storm met wind?
 • De hoogte van de muur is niet duidelijk: 1,20 meter of 1,40?
 • Procesvraag, over het Eiland van Speyk er zit een publiekpark in zijn daar al invullingen voor, en is daar een intensieve samenwerking voor de ontwikkeling en beheer van de buitenruimte?
 • Toegankelijkheid voor rolstoelen en mindervaliden, hier zien we geen voorzieningen/ aanpassingen voor?
 • Klimaatadaptatie met name bij de bebouwing, komt daar ook beplanting?
 • Hergebruiken we de materialen die er nu zijn is dat meegenomen
 • Ontsluiting en aansluiting op de Vulcaanweg: hoe werkt dat precies, graag een betere uitwerking hiervan.
 • Galgkade gaat dat wel goed?
 • Kan er meer duidelijkheid komen over de brug?
 • Waar komt het stadsstrand ? Graag behouden en laten zien.

Opbrengst feedbackmarkt (input op de posters)

Algemeen

 • Waarom is de inham direct ten oosten van de kop van de Oosthavenkade geen onderdeel van de opgave?
 • Hoogte kering 1.20 wordt als niet hoog genoeg verwacht. Water staat nu al vaak tot boven de heupen!
 • Hoe sluiten deze plannen aan op (het hogere gebied van) de sluis?
 • Wat betekenen deze plannen voor aantal parkeerplaatsen die overblijven voor werknemers van kantoren in de haven?
 • Vraag om je te realiseren: als het schiereiland nu waterveilig is… waarom moet Eiland van Speijk/ de nieuwbouw dan op 3.70 NAP worden aangelegd?

Buitenhaven

 • Hoe sluit de muur aan op de Pelmolen? (Hoe ziet de situatie er daar uit?)
 • Profiel Westhavenkade met bestaande bomen: fundering muur? Gaat dat wel? Vermoeden is dat de hele kade bodem met wortels is gevuld.
 • Brug over buitenhaven negatief ontvangen… “zonde van het geld”. Maar aan andere tafels brug weer positief ontvangen – en moet op ‘de juiste plek’ worden geplaatst, aangesloten op wegennet.

Kop Westhavenkade

 • hier wordt elke dag geladen en gelost! En ook vuilniswagens moeten hier langs kunnen.
 • speelidee met keien die overstromen: gevaarlijk voor kinderen!
 • suggestie om hier het maaiveld op te hogen tot aan entree China Garden, zodat ze muur zelf wat lager lijkt
 • waterplein idee negatief want hier komen juist veel senioren en weinig kinderen!
 • idee van overstroombaar deel met keien is leuk maar wordt erg vuil als water weer zakt…
 • hier zullen wel zoutbestendige bomen moeten komen…

KW-haven noordzijde

 • gevaarlijke situatie vrachtverkeer i.c.m. hangplek jongeren
 • boot om in te zwemmen = leuk maar betekent ook een ligplaats minder…

Kop KW-haven

 • Idee voor invulling oostelijke kop zuidzijde KW-haven wordt positief ontvangen.
 • Wat betekenen deze plannen voor parkeren aan de kop van de KW-haven?
 • Verkeersdoorstroming tussen 16:00-18:00 Vulkaanweg loopt vaak vast. Duurt soms 15 min om kruispunt Vijf sluizen te bereiken. Door centrum/station v/d oost is sneller, maar lijkt geen oplossing.

Visserijplein/monument

 • Overstroombaar platform bij visserijplein: water laat vuil achter, dat betekent veel schoonmaak werk…
 • Grote Visserijplein: mooi idee voor dit plein!
 • Visserijmonument: sokkel is van zandsteen. Hoogwater situatie zal de sokkel aantasten!
 • Visserijmonument: het beeld moet uitkijken/zicht houden op de Noordzee (dus niet draaien). Is geen discussie over mogelijk.
 • Platform ten oosten van Grote Visserijplein: moet toegankelijk zijn voor mindervaliden
 • Het platform in het water (met het monument erop) lijkt te groot voor de kop van de KW haven