Terugblik: presentatie inrichtingsplan hoogwateroplossing 26-06-23, Kroepoekfabriek Vlaardingen

Op maandag 26 juli 2023 werd het voorgestelde inrichtingsplan voor de hoogwateroplossing van de KW- en Buitenhaven gepresenteerd.

Bijeenkomst in de KroepoekfabriekOp maandag 26 juli 2023 werd het voorgestelde inrichtingsplan voor de hoogwateroplossing van de KW- en Buitenhaven gepresenteerd. Doel van de bijeenkomst was naast het informeren ook het ophalen van de eerste reacties en feedback op het plan. Na een eerste introductie op het project en bijbehorend proces kregen de ruim 50 bezoekers het plan toegelicht door het stedelijk ontwerpbureau PosadMaxwan. Zij hebben in opdracht van de gemeente een inrichtingsplan voor de openbare ruimte voorgesteld waarmee de waterkering ook de ruimte daaromheen een boost kan geven.

Download hieronder de presentaties:

Presentatie inrichtingsplan hoogwater oplossing (pdf, 2 MB)

Presentatie van Posad Maxwan met het ontwerpvoorstel (pdf, 38 MB)

Eerste reacties positief

De eerste reacties van de bezoekers op het voorstel waren positief en er werden tevens een aantal aandachtspunten meegegeven en kritische vragen gesteld. De bijeenkomst kende ook een ‘feedbackmarkt’ onderdeel waar de bezoekers hun vragen direct konden stellen aan de projectmedewerkers en ook hun feedback op de posters konden schrijven/plakken. De opbrengst van de markt werd aan het einde van de bijeenkomst nog plenair gedeeld waarna de bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje. 

Wat ging vooraf & hoe nu verder

In 2022 is voor de hoogwaterproblematiek een variantenstudie gedaan naar de beste oplossing voor dit gebied. Ingenieursbureau Arcadis heeft dat jaar een schetsontwerp ontwikkeld welke eind datzelfde jaar door het college is vastgesteld. Dit vormde de basis voor de volgende fase: het uitwerken van dit schetsontwerp naar een inrichtingsplan. Hiervoor is in maart dit jaar samen met bewoners en ondernemers uit het gebied een brainstromsessie gehouden in ’t Prikkewater. De opbrengst daarvan is gebruikt door het stedelijk ontwerpbureau PosadMaxwan om in samenwerking met experts bij de gemeente een inrichtingsplan te ontwikkelen. 

PosadMaxwan heeft kort na de presentatie van 26 juni hun voorgestelde plan aan de gemeente opgeleverd. Dit plan inclusief de vragen, dilemma’s  en kanttekeningen die hierbij zijn meegegeven, neemt de gemeente mee naar de volgende fase: het komen tot een definitief ontwerp. Daarvoor moeten specialistische onderzoeken worden uitgevoerd (technisch, maar ook milieukundig, verkeerskundig, etc.) en moeten de aangegeven dilemma’s worden opgelost. Ook in deze fase betrekken we de omwonenden en ondernemers uit het gebied weer bij de voortgang. Daarna volgt het contracteren van een aannemer die het daadwerkelijk gaat realiseren.

Enkele persberichten naderhand:

Bekijk het overzicht van alle reacties en opmerkingen die tijdens de bijeenkomst zijn gegeven.