Wordt warmte via WarmtelinQ betaalbaar?

Vraag

Wordt warmte via WarmtelinQ betaalbaar?

Antwoord

De kosten van inkoop en transport van warmte via WarmtelinQ zijn nog niet bekend. De inschatting is dat regionale warmte (inclusief transport) nog steeds leidt tot een rendabel, kostenefficiënt en maatschappelijk wenselijk project. De warmte die leveranciers straks via WarmtelinQ bieden, is naar verwachting - als je kijkt naar de kosten per eenheid CO2-reductie - concurrerend met andere warmteoplossingen voor verduurzaming. 
In Zuid-Holland is veel bestaande (hoge) bebouwing, er liggen her en der al warmtenetten en er zijn veel (rest)warmtebronnen in de buurt beschikbaar. Dat maakt dat stadswarmte in deze regio kostenefficiënt is ten opzichte van de alternatieven. Verregaande isolatie in combinatie met de aanleg van vloerverwarming en een warmtepomp is bijvoorbeeld duurder. Maatschappelijk gezien beperkt WarmtelinQ dus de kosten die voor de warmtetransitie moeten worden gemaakt.