WarmtelinQ is een kostbaar project, levert dat straks ook dure warmte op?

Vraag

WarmtelinQ is een kostbaar project, levert dat straks ook dure warmte op?

Antwoord

De aanleg van zo’n grootschalige hoofdtransportleiding is een kostbare zaak. Daarom wordt er zorgvuldig doorgerekend of het project haalbaar is. De eerste conclusies luiden dat dat zo is, maar voor een commercieel bedrijf is de investering te groot en te risicovol. Daarom wordt de leiding aangelegd door de overheid. Gasunie heeft daarvoor de opdracht gekregen van het ministerie van EZK. Het ministerie stopt € 90 miljoen in WarmtelinQ. Een deel van de kosten wordt verdeeld onder de warmtebedrijven die warmte gaan afnemen. Zij betalen een vergoeding aan Gasunie, de transportkosten. Klanten van de warmtebedrijven (huishoudens en bedrijven) betalen straks voor de warmte, net als nu voor gas. In de nieuwe warmtewet wordt vastgelegd wat die warmte maximaal mag kosten, zodat de nieuwe energie voor consumenten niet te duur wordt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat hier toezicht op houden.