Levert het warmtenet voldoende warmte?

Vraag

Levert het warmtenet voldoende warmte?

Antwoord

De warmteleverancier heeft een leveringsverplichting. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt hier ook toezicht op. In de praktijk betekent dit dat de leverancier uitrekent hoeveel warmte er nodig is om de woning te verwarmen. Bij -10 graden buiten moet het warmtenet uw woning nog steeds zodanig kunnen verwarmen dat het binnen 20 graden is.