Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dit kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.

Let op: de geheimhouding geldt niet voor deurwaarders, notarissen en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, UWV of de Sociale Verzekeringsbank. Die instanties hebben uw gegevens nodig om hun wettelijke taak uit te voeren.

Direct regelen

verzoek geheimhouding persoonsgegevens (pdf, 15 kB)

Afspraak maken voor:

geheimhouding persoonsgegevens

Hoe werkt het?

Op het stadskantoor:

 • Maak een afspraak.
 • Vul samen met een medewerker het formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ in.
 • Wij verwerken uw verzoek daarna direct in de Basisregistratie Personen (BRP).

Schriftelijk:

 • Stuur een brief met uw verzoek naar gemeente Vlaardingen, t.a.v. klantcontactcentrum, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.
 • Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
 • Vul het formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ in, onderteken het en stuur het mee met de aanvraag.
 • Vul voor minderjarige kinderen apart een formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ in.
 • Heeft u in meerdere gemeentes gewoond? Vul dan het formulier voor iedere gemeente apart in en stuur het ook op naar de andere gemeente(s).
 • 3 werkdagen na ontvangst van uw verzoek is de wijziging verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

Uw persoonsgegevens worden na toekenning van het verzoek om geheimhouding niet doorgegeven aan:

 • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen;
 • stichtingen met een maatschappelijke functie;
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

 • particulieren;
 • commerciële instellingen.
Kosten

Geen

Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.