Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het beleid is gemaakt door het Inkoopteam Gemeente Vlaardingen en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Wijzigingen in het beleid kunnen alleen door het college worden doorgevoerd.

Afhankelijk van het aan te besteden bedrag koopt een ambtenaar zelfstandig in of vraagt advies bij het inkoopteam gemeente Vlaardingen. Ook speelt mee of het om een structurele aanschaf gaat en of er al raamcontracten zijn.