Is er een voorkeursbeleid voor Vlaardingse ondernemers?

Vraag

Is er een voorkeursbeleid voor Vlaardingse ondernemers?

Antwoord

Er geldt geen voorkeursbeleid voor Vlaardingse ondernemers, maar de gemeente wil hen wel graag kansen bieden voor opdrachten. Het inkoopbeleid schrijft voor dat bij een meervoudige onderhandse aanbesteding minimaal één van de uit te nodigen inschrijvers van buiten Vlaardingen afkomstig moet zijn.