Wat zijn de uitgangspunten van het Vlaardingse inkoopbeleid?

Vraag

Wat zijn de uitgangspunten van het Vlaardingse inkoopbeleid?

Antwoord

De gemeente is gebonden aan Europese en nationale wetgeving. Daarnaast is er het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. Uitgangspunten van dat beleid zijn:

  • Op een rechtmatig en doelmatig manier Inkopen;
  • Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn;
  • Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijskwaliteit verhouding;
  • Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van de Gemeente;
  • Zorgen voor administratieve lastenverlichting.

Verder streeft de gemeente naar duurzaam inkopen (zonder kwaliteitsverlies of hogere kosten) en zijn er regels voor het toepassen van social return on investment. De gemeente heeft vastgesteld dat social return dient te worden toegepast op alle aanbestedingen vanaf het drempelbedrag voor meervoudig onderhandse aanbestedingen. Deze drempelbedragen zijn voor werken vanaf € 150.000 en op alle aanbestedingen voor leveringen en diensten vanaf € 70.000.

Voor meer informatie over duurzaam inkopen kunt u kijken op www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen.