Hoe worden monumenten aangewezen?

Vraag

Hoe worden monumenten aangewezen?

Antwoord

Ze worden aangewezen op basis van hun historische waarde op het gebied van cultuur, architectuur, bouwen en omgeving. Zowel exterieur, interieur(elementen) zijn beschermd.  De toetsingscriteria hierbij zijn gaafheid en zeldzaamheid.

Zie ook deze producten