Aanwijzen monument of beeldbepalend pand

Wilt u dat uw pand een monument of beeldbepalend pand wordt? Doe dan een gratis aanvraag. Het kan ook gebeuren dat de gemeente zelf besluit uw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen of als beeldbepalend pand in het bestemmingsplan op te willen nemen om de cultuurhistorische waarde van uw pand te beschermen. Tijdens dit proces wordt u gevraagd een zienswijze in te dienen.

Voorwaarden
  • Architectonische waarde in historisch verband: dit betekent dat het moet gaan om een bepaalde bouwstijl die typerend is voor een bepaalde periode.
  • Lokale historische waarde: dit betekent dat er bijvoorbeeld in het verleden belangrijke mensen in het pand woonden.
Hoe werkt het?
  • Dien bij de gemeente een aanvraag in via www.vlaardingen.nl/contactformulier om uw woning of pand op de monumentenlijst te plaatsen.
  • Wilt u niet dat uw woning op de monumentenlijst komt te staan? Dan kunt u tot 6 weken na de bekendmaking bezwaar indienen bij de gemeente.
Kosten

Geen

Soorten monument

Er zijn drie type monumenten:

Rijksmonument

Dit is de zwaarste categorie bescherming voor gebouwen en deze bescherming is geregeld in de Monumentenwet 1988, die de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden tot doel heeft. De gebouwen zijn 50 jaar of ouder. Voor iedere wijziging aan een rijksmonument is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Er zijn subsidiemogelijkheden en afhankelijk van de eigendomssituatie zijn er fiscale aftrekmogelijkheden.

Gemeentelijk monument

Dit is een van gemeentewege beschermd gebouw, De bescherming is geregeld in de gemeentelijke erfgoedverordening. Gemeentelijke monumenten zijn van lokaal belang. Voor iedere wijziging is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Onderhoud is vergunningvrij.

Beeldbepalend pand

Een beeldbepalend pand heeft cultuurhistorische waarde. Bescherming van karakteristieke kenmerken vindt plaats in het bestemmingsplan en met behulp van de welstandsnota.

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.