Monumenten en beeldbepalende panden

Monumenten zijn van algemeen belang door hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of omdat ze cultuurhistorische waarde hebben. Rijksmonumenten worden aangewezen door het Rijk. Gemeentelijke monumenten door college van burgemeester en wethouders. De waarde van een rijks- of gemeentelijk erfgoed is even hoog, maar het beschouwingsniveau is verschillend (nationaal of lokaal).

Panden in de Callenburgstraat die beeldbepalend zijn voor Vlaardingen.

Bouwregels voor beschermd stadsgebied en beeldbepalende panden

Woont u in een beschermd stadsgezicht of een beeldbepalend pand? Dan zijn dit de bouwregels:

  • Vraag voor groot onderhoud, slopen, bouwen en verbouwen een omgevingsvergunning aan op www.omgevingsloket.nl.
  • U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen voor veranderingen aan de achterzijde van uw pand of voor gewone onderhoudswerkzaamheden.
  • Binnen een beschermd stadsgezicht is plaats voor nieuwbouw. Houd er in uw bouwplan wel rekening mee dat het nieuwe gebouw in het stadsgezicht past.

Wilt u precies weten aan welke bouwregels u zich op een bepaalde locatie moet houden? Bekijk dan de vastgestelde bestemmingsplannen en de welstandsnota.

De ophaalbrug in park ?t Nieuwelant is een beeldbepalend object.