Kan ik extra kosten verwachten bij een vergunningaanvraag?

Vraag

Kan ik extra kosten verwachten bij een vergunningaanvraag?

Antwoord

Wanneer u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, kunt u eventueel het advies krijgen om zaken anders of met andere materialen en kleuren uit te voeren. Adviezen van de monumentencommissie kunnen soms leiden tot indirecte meerkosten, maar soms ook tot minderkosten. Reparatie kan bijvoorbeeld financieel gunstiger zijn dan een complete vervanging. Bovendien wil de monumentencommissie u vooral goed adviseren om daarmee uw investering duurzaam te laten zijn. Op de lange termijn kan dat dus goedkoper zijn.