Nieuws

 • Familie schenkt dagboek uit Hongerwinter aan Stadsarchief Vlaardingen

  25 november 2022

  Ineke Kroon-Niemantsverdriet en haar dochter Fieke Kroon hebben op vrijdag 25 november een bijzonder dagboek aan het Stadsarchief Vlaardingen geschonken. Het gaat om het dagboek dat Sophie Niemantsverdriet (1910-2003) tijdens de Hongerwinter in Vlaardingen heeft bijgehouden. Sophie, de tante van Ineke Kroon-Niemantsverdriet, was in 1944 en 1945 lerares Frans op de HBS aan de Westhavenkade. Daarnaast werden ook diverse familiepapieren van de familie Niemantsverdriet en unieke interieurfoto’s van de Brood- en banketfabriek C. Niemantsverdriet en Zonen aan het Stadsarchief overgedragen.

 • Openbare besluiten van 22 november 2022

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Doe mee met de burgerpeiling!

  24 november 2022 Hoe-stel-je-een-vraag

  Deze week valt bij 8.000 huishoudens een brief van de gemeente op de deurmat. De brief bevat een uitnodiging om deel te nemen aan een burgerpeiling.

 • Mountainbike mee met de wethouder op 26 november

  24 november 2022 Bike cleaner 150x150

  Heeft u ook zo’n hekel aan het schoonmaken van uw mountainbike na een leuke tocht door de Broekpolder? Vanaf zaterdag 26 november krijgt u hulp bij het schoonmaken want dan wordt een zogenaamde Bike Cleaner in gebruik genomen.

 • Kerstboom in uw straat of een ander kerstinitiatief?

  22 november 2022 kerstboom 150 x 150

  - Vraag een bijdrage aan -

  De kerstperiode is dé tijd voor verbinding en wat extra aandacht voor elkaar. Het is belangrijk dat buren elkaar kennen en elkaar weten te vinden, een verbindende activiteit kan daar bij helpen. Bijvoorbeeld een ontmoetingsmoment bij een kerstboom in uw straat of op uw wijkplein of samen kerststukjes maken met en voor de buren. Inwoners en wijkorganisaties kunnen hiervoor een bijdrage van maximaal € 150,- aanvragen bij de gemeente.

 • Herinrichting Oosthavenkade van start

  22 november 2022 Oostahavenkade 150x150

  Wie wel eens loopt of rijdt over de Oosthavenkade zal het er over eens zijn, dat deze straat hard toe is aan een opknapbeurt. Dit mooie stukje Vlaardingen ligt veel Vlaardingers na aan het hart. De werkzaamheden zijn nu begonnen.

 • Vlaardingen wil minder hinder en geen belemmeringen voor woningbouw

  22 november 2022 Rotterdam Den Haag Airport 150x150

  - Inbreng voor nieuw luchthavenbesluit -

  RTHA, EPP, Lhb, VPP? Taaie stof, maar niet afhaken, want het gaat hier over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport (voormalig Zestienhoven). Een toekomst die niet alleen belangrijk is voor vakantiegangers die graag vanaf dichtbij huis vliegen. Die toekomst bepaalt namelijk ook hoe het gaat met vliegtuiglawaai in onze stad, het heeft invloed op de luchtkwaliteit en we willen natuurlijk ook voorkomen dat het geluid van vliegverkeer er straks voor gaat zorgen dat Vlaardingen niet alle woningbouwplannen kan verwezenlijken!

 • Aandacht voor energie

  22 november 2022 Marktactie duurzaamheid 150x150

  Hoe kan ik energietoeslag aanvragen? En wat kunt u doen om uw energierekening te verlagen? Vlaardingers konden met deze vragen en meer over energie op woensdag 16 november langskomen op de markt op het Veerplein en in de bibliotheek in de Waalstraat.

 • Speelplekken vernieuwd

  24 november 2022 Hemelrijken10a

  Alsof de pieten nieuwe speeltoestellen strooien, in plaats van kruidnoten… Zo lijkt het wel als je ziet waar in de stad allemaal nieuwe speeltoestellen komen! Ieder jaar is een aantal speelplekken aan de beurt voor nieuwe speeltoestellen. Kapotte of versleten toestellen worden vervangen door iets nieuws.

 • Wie mag collecteren in Vlaardingen?

  22 november 2022 7

  Collecteren (het inzamelen van geld aan de deur of op straat) is alleen toegestaan als men hiervoor een vergunning van de gemeente heeft. De komende periode mogen de volgende organisaties collecteren in Vlaardingen:

 • Veelzijdig Vlaardings kunstenaar Leen Droppert overleden

  24 november 2022 Leen Droppert 150

  Ons bereikte het verdrietige bericht dat Leen Droppert op 92-jarige leeftijd is overleden. Vlaardingen verliest een veelzijdig en succesvol kunstenaar.

 • Gemeente Vlaardingen doet mee aan Orange the World 2022

  24 november 2022 Orange the world

  Vlaardingen is #medestander in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleuren van 25 november t/m 10 december de Grote Kerk en het gebouw van stichting Elckerlyc oranje en wappert de Orange the World vlag op het Stadhuis.

 • Openbare besluiten van 15 november 2022

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Eerste paal in grond voor tijdelijke woningen Oekraïense ontheemden

  17 november 2022 Ivana150x150

  Tijdelijke wijk krijgt stap voor stap vorm

  Op dinsdag 15 november heeft wethouder Ivana Somers-Gardenier symbolisch de eerste paal geslagen voor de start van de bouw van de tijdelijke wijk voor Oekraïense ontheemden. In december worden de eerste flexwoningen geplaatst. Nadat de woningen zijn afgewerkt en ingericht, kunnen de eerste Oekraïners begin 2023 naar hun tijdelijke onderkomen verhuizen. Tot en met eind juni 2023 groeit de wijk vervolgens stap voor stap tot bijna 400 woningen. Zo kunnen we 1.000 Oekraïense ontheemden tot uiterlijk medio 2026 opvang bieden.

 • Geen afvalstoffenheffing betalen? Misschien kan dat!

  15 november 2022 afvalstoffenheffing 150x150

  Inwoners met een kleine beurs en ruimere spaarpot komen vanaf volgend jaar in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Tot dit jaar gold dat alleen inwoners met een inkomen op bijstandsniveau, AOW of lager met een klein beetje extra spaargeld hiervoor in aanmerking kwamen. De gemeente wil met de verruiming van de vermogensgrens inwoners een extra steuntje in de rug geven om deze dure tijd door te komen.

 • Weekend- en nachtwerkzaamheden A20

  15 november 2022 wegwerkzaamheden 150x150

  De A20 wordt tussen het Kethelplein en het nieuwe knooppunt Vlaardingen verbreed van twee naar drie rijstroken per rijrichting. De rijbaan richting Hoek van Holland is inmiddels klaar. De komende weken werkt bouwconsortium BAAK op de rijbaan richting Rotterdam. Omdat voor de werkzaamheden afsluitingen nodig zijn, werkt de aannemer in het weekend en in de nacht.

 • Gemeente verovert mooi plekje op ranglijst duurzame aanbesteders

  15 november 2022 Krabbepark150x150

  Wat hebben projecten als de herinrichting van het Krabbepark, de nieuwe sporthal aan de Claudius Civilislaan en woningbouw bij Vijfsluizen gemeen? Ze zijn allemaal duurzaam aanbesteed. Dankzij onder andere deze projecten komt de gemeente Vlaardingen vanuit het niets binnen op plaats 23 in de top 25 van de duurzaamste publieke aanbesteders van Nederland in de categorie bouw en infra. Een mooie prestatie!

 • Wel of geen betaald parkeren Indische Buurt?

  15 november 2022 betaald parkeren 150x150

  - Nog tot en met 21 november stem uitbrengen -

  Altijd maar zoeken naar een parkeerplek. Voor veel bewoners van de Indische Buurt is het een bekend probleem. Het invoeren van betaald parkeren kan de parkeerdruk verlichten, maar daartoe gaat de gemeente alleen over als er genoeg draagvlak is onder de wijkbewoners. Daarom kregen de wijkbewoners een enquête toegestuurd. Tot en met 21 november kunnen zij laten weten of er wel of geen betaald parkeren moet komen in hun buurt.

 • Energietoeslag voor huishoudens met kleine beurs

  15 november 2022 Energietoeslag 150x150

  De regering stelt voor huishoudens met een kleine beurs een energietoeslag van € 1.300,- beschikbaar.

 • Energie-netwerkbijeenkomst groot succes

  15 november 2022 netwerkbijeenkomst 150x150

  Hoe pak je de energiecrisis effectief aan? Niet in uw eentje! Maandag 7 november was er een energie-netwerkbijeenkomst met verschillende (vrijwilligers)organisaties in de stad. Samen hebben we veel kennis in huis over hoe we inwoners van Vlaardingen in nood kunnen helpen. Met de winter voor de deur is het daarom belangrijk dat we onze krachten bundelen.

 • Wie verdient dit jaar de Vlaardingse sportprijs?

  15 november 2022 Fip Vethaaktrofee 150x150

  - Meld een sporter, sportcoach of sportteam aan! -

  Vlaardingen kent veel actieve sporters op top- en recreatief niveau. De gemeente wil sporters met bijzondere successen extra in het zonnetje zetten. Dit doen we met de Flip Vethaaktrofee, de sportprestatieprijs voor én door Vlaardingers, ontworpen door de Vlaardingse kunstenaar Frans de Winter.

 • Vlaardingse strooiers staan in de startblokken

  15 november 2022 strooien 150x150

  De ene dag zit je nog in het zonnetje op een Vlaardings terras, de volgende dag sta je in je oranje jas je strooiwagen te controleren. De winter? Onze strooiers zijn helemaal klaar voor het nieuwe strooiseizoen. De strooiwagens en –materialen zijn getest, de strooiers geïnstrueerd; klaar om de Vlaardingse doorgaande wegen en fietspaden een winter lang begaanbaar te houden.

 • Opknapbeurt De Twist

  15 november 2022 Twist 150x150

  En opeens stond hij in de steigers… De Twist, ook wel eens ‘de wokkel’ genoemd, krijgt een opknapbeurt. De aannemer kon onverwachts eerder beginnen dan gepland en is voortvarend aan de slag. De fiets- en voetgangersbrug over de Vlaardingse vaart krijgt z’n frisse rode kleur weer terug.

 • Groeiend enthousiasme voor wijkpark Holy: vrijwilligers verzetten berg werk

  15 november 2022 Holypark 150x150

  Van de natuur houden is niet zo moeilijk als je in een zonovergoten herfstpark staat. Onder begeleiding van vrolijk vogelgekwetter kwam voor de tweede keer een groep bewoners bijeen om het park met extra zorg te omringen. Het doel: een extra bijdrage aan de ecologische rijkdom van het park.

 • Goederen voor illegale hennepteelt bij bedrijvencontrole, eigenaar aangehouden

  14 november 2022 thumbnail-150x150

  Op maandag 14 november is er door gemeente Vlaardingen een integrale bedrijvencontrole uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA), douane, politie, Stedin en de brandweer. De controle werd uitgevoerd in het kader van aanpak van ondermijning.

 • Rijk investeert 21,3 miljoen euro in de ontwikkeling van de Rivierzone in Vlaardingen

  15 november 2022 Riviezone150x150

  De Rivierzone ontwikkelt zich tot een leefbare en stoere stadswijk die het centrum van Vlaardingen met de Nieuwe Maas verbindt. Projectontwikkelaars bouwen hier binnen tien jaar meer dan 2.450 woningen. Daarnaast komen er voorzieningen zoals scholen, zorg en bedrijvigheid, en de infrastructuur wordt integraal aangepakt. Op 13 september diende het college hiervoor twee subsidieaanvragen in bij het Rijk. Vandaag werd duidelijk dat 21,3 miljoen euro (exclusief btw) wordt toegekend aan Vlaardingen voor de Rivierzone uit de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur.

 • Vlaardingen ontevreden over plannen sociale woningbouw in de regio

  11 november 2022

  Het college van burgemeester en wethouders is ontevreden over de plannen voor het bouwen van sociale woningen in de regio. De plannen zorgen er niet snel genoeg voor dat we in deze regio toegroeien naar een meer evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad. Daarom wacht Vlaardingen met het voorleggen van haar bijdrage aan het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken 2022-2030. Vlaardingen heeft in het regionale overleg aangegeven richting andere gemeenten en de provincie dat de bijdragen van een aantal gemeenten onvoldoende zijn. Vlaardingen vraagt de provincie om haar rol voortvarend op te pakken om versneld naar een evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad in de regio te komen.

 • Werken aan een klimaatbestendige stad

  09 november 2022 Tuin-150x150 (6)

  Wie oplet, ziet dat we in bijna elke editie van Gemeentenieuws wel een bericht plaatsen over vergroenen van tuinen of daken. Vorige week deden we dat in het kader van de Nationale Klimaatweek. Groene tuinen zijn natuurlijk goed en mooi, maar waarom is het zo belangrijk èn… wat doet de gemeente zelf eigenlijk om er voor te zorgen dat onze stad tegen een klimaatstootje kan?

 • NK Tegelwippen: groen is grote winnaar

  09 november 2022 Lianne 150x150 (2)

  Vlaardingen net boven Schiedam

  Oooh! Wat was het dit jaar spannend; het NK Tegelwippen! Vlaardingen had zich tot doel gesteld om in de top 10 van de middelgrote gemeentes te eindigen én was uitgedaagd door buurgemeente Schiedam. Dinsdag kwam dan eindelijk het verlossende woord: hand in hand staan Schiedam en Vlaardingen op de vijfde en vierde plaats! En daarmee is de grote winnaar natuurlijk het groen in de stad.

 • Veiliger oversteken in de Holy

  09 november 2022 Oversteken -150x150 (3)

  Gehaast naar uw werk of op een vaartje op huis aan? Om er voor te zorgen dat niemand de voetgangersoversteken nabij KBS de Hoeksteen over het hoofd kan zien, krijgen de twee oversteekplekken een makeover. En ook aan de Kopenhagenlaan wordt een voetgangersoversteek onder handen genomen.

 • Meld je activiteit aan voor NLdoet 2023!

  09 november 2022 Oranje Doet 150x150 (4)

  10 en 11 maart 2023 is het weer NLdoet! Organisaties kunnen hiervoor vanaf deze week een activiteit aanmelden. Vrijwilligerswerk is het kloppend hart van vele sociale initiatieven. En voor heel veel mensen een ervaring die iets met ze doet.

 • Inloopspreekuren voor projecten Vlaardingen 750 jaar

  09 november 2022 projectleider VLD750-150x150

  De Stichting Vlaardingen 750 werkt aan een jubileumprogramma voor het vieren van 750 jaar stadsrechten, dat grotendeels gevuld wordt met initiatieven uit de stad. Heeft u een leuk idee en wilt u meewerken aan dit evenement? Meld uw plan dan voor 30 november aan bij de organisatie.

 • Bedrijf gesloten na vondst illegale goederen

  09 november 2022 thumbnail-150x150

  Op 8 november vond een integrale bedrijvencontrole plaats. Hierbij waren politie, douane, Stedin en medewerkers van de gemeente aanwezig. Tijdens de controle is in een bedrijfspand een hoeveelheid harddrugs, meerdere kilo’s illegale tabak, geldtelmachines en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen. Diverse goederen zijn inbeslag genomen. Twee personen, waaronder de eigenaar van het bedrijf, zijn voor het bedrijfspand aangehouden voor de handel in harddrugs.

 • Openbare besluiten van 8 november 2022

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Ondernemers: check uw energielabel!

  09 november 2022 Energielabel 150x150

  Zuinig omgaan met energie is belangrijker dan ooit. Om er voor te zorgen dat ook kantoorpanden energiezuiniger worden, heeft de Rijksoverheid bepaald dat kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Heel belangrijk, want als het gebouw straks niet aan de eisen voldoet, mag het niet meer worden gebruikt als kantoor!

 • Eerste hulp bij een hoge energierekening!

  10 november 2022 Koen poster ophangen-150x150

  De energieprijzen rijzen de pan uit! Wat kunt u zelf doen om te zorgen dat uw energierekening betaalbaar blijft? Wethouder Koen Kegel (Duurzaamheid en energietransitie) ging vorige week op pad om posters op te hangen en flyers uit te delen met tips voor energiebesparing.

 • Te gast bij het rioolgemaal

  08 november 2022 Rioolgemaal 150x150

  Vorige week was het Nationale Klimaatweek. Een mooie gelegenheid om Vlaardingers eens een kijkje te laten nemen in het rioolgemaal.

 • Woonlocatie voor arbeidsmigranten in Vlaardingen officieel geopend

  09 november 2022 RV2216335 150

  Op donderdag 3 november is in Vlaardingen een nieuwe woonlocatie voor arbeidsmigranten officieel geopend door wethouder Ivana Somers - Gardenier en Bert Verheij, eigenaar van HomeFlex. Samen met huisvesters, gespecialiseerd in het huisvesten van arbeidsmigranten, zorgt de gemeente voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten die maximaal vier maanden in Nederland werken en verblijven.

 • Gemeente gaat door met vergroenen binnenstad

  09 november 2022 Vergoenen 150x150

  Na de transformatie van de Fransenstraat naar een mooi, groener plein, zijn nu de Kuiperstraat en het Schoutplein aan de beurt. A.s. maandag starten de werkzaamheden voor de vergroening van de Kuiperstraat en vanaf 17 november op het Schoutplein.

 • Openbare besluiten van 1 november 2022

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Nationale Klimaatweek: in spanning over eindstand NK Tegelwippen

  01 november 2022 Nationale Klimaatweek-150x150

  Deze week is de Nationale Klimaatweek. Door het hele land wordt aandacht gevraagd voor manieren om het klimaat minder te belasten en om onze omgeving beter bestand te maken tegen de effecten van klimaatverandering. Ook Vlaardingen draagt hier haar steentje aan bij. Bijvoorbeeld door waar mogelijk verstening te vervangen voor groen. Afgelopen maandag was niet alleen de eerste dag van de Klimaatweek, maar ook meteen de afsluiting van het NK Tegelwippen.

 • Muurschildering kop Westhavenkade in de maak

  02 november 2022 schildering VLD750-150x150

  Het schiet lekker op, het schilderwerk op de kop van de Westhavenkade, Langzaam maar zeker krijgt graaf Floris V vorm. De muurschildering brengt Vlaardingers en voorbijgangers vast in de stemming voor de 750e verjaardag van Vlaardingen als stad. In 2023 gaan we dit uitgebreid vieren met als motto ‘Vlaardingen Doen!’

 • Met een hark in het park

  01 november 2022 Holypark-150x150

  - Vrijwilligers koesteren orchideeënveld -

  Wie op zaterdagochtend door wijkpark Holy liep, kon ze tegen komen: een groep enthousiaste bewoners die bij willen dragen aan de ecologische rijkdom van het park. De eerste werkdag gingen zij aan de slag op het orchideeënveldje en op twee bloemenweides.

 • Met blaashal sportief de winter in

  27 oktober 2022 Blaashal150x150

  Op woensdag 26 oktober komt er een blaashal op het buitensportcomplex van sc Twist aan de Claudius Civilislaan. De gemeente heeft deze hal aangeschaft vanwege de onverwacht snelle sluiting van de Westwijkhallen. Deze blaashal biedt tijdelijk uitkomst tot de nieuwe duurzame sporthal op deze locatie klaar is.

 • Brede steun voor Gebiedsontwikkeling Rivierzone

  20 oktober 2022 Rivierzone 150

  Donderdagavond heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Rivierzone en vier bestemmingsplannen vastgesteld. Het college van B&W is zeer tevreden met de brede steun vanuit de raad. Wethouder Bart Bikkers: “Dit is een belangrijke stap naar de ontwikkeling van de Rivierzone tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, te werken en te recreëren. Waarmee we, samen met ontwikkelaars, voorzien in de grote vraag naar woningen.”