Strooiwagens in de startblokken

Ook al hebben we nu nog een zachte herfst, voor je het weet staat Koning Winter ineens voor de deur. Daar zijn we op voorbereid. De strooiploeg van de gemeente staat in de startblokken voor het nieuwe strooiseizoen. De strooiwagens en –materialen zijn getest en een flink team staat klaar om de Vlaardingse doorgaande wegen en fietspaden een winter lang begaanbaar te houden.

Strooimaterieel

Er ligt 225 ton strooizout klaar op de Stadswerf en er staan grote en minder grote strooiwagens klaar.. Hoeveel er gestrooid moet worden, is ieder jaar weer een verrassing. Er zijn winters geweest waarin de strooiploeg niet vaker dan 3 keer in actie kwam, in 2019 was dit 22 keer.  

Sneeuw en ijzel

Vorst, natte sneeuw, ijzel, sneeuwstormen, de straten van de stad kunnen in het komend seizoen aan allerlei ontberingen blootgesteld worden. Niet de strenge winter zorgt voor het meeste strooiwerk, het drukst heeft de strooiploeg het juist in kwakkelwinters. Bij strenge vorst  is er geen dauw. Droge lucht bevriest niet en dus wordt het niet glad. Maar als het miezert, vochtig  of mistig is, dan kan dat met temperaturen rond het vriespunt zorgen voor veel gladheidsproblemen. Gladheid wordt bestreden met strooizout. Als strooien niet meer voldoende is, omdat er te veel sneeuw valt, kunnen er sneeuwschuivers ingezet worden.

Strooiroute

De gemeente strooit met glad weer 180 kilometer doorgaande wegen en 150 kilometer fietspaden in Vlaardingen. Het gaat dan om de hoofdwegen, wegen die de wijken ontsluiten, doorgaande fietsroutes en routes waarover het openbaar vervoer rijdt. Uitgaande van een gemiddelde snelheid van 30 km/h op doorgaande wegen en 15 km/h op fietspaden betekent dit dat in totaal 16 uur nodig is om een volledige strooiactie uit te voeren. De strooiroutes zijn zo ingericht dat deze binnen 1,5 à 2,5 uur kunnen worden bereden.

Niet alle wegen worden dus gestrooid. Het is niet mogelijk alle straten en paden sneeuw- en ijsvrij te houden. In woonwijken is strooien ook niet zo effectief. De pekel werkt namelijk pas echt goed als er veel auto’s overheen rijden. In rustigere straten vriest het wegdek binnen de kortste keren weer op. Wilt u weten welke straten sneeuw- en ijsvrij gemaakt worden? Kijk dan op de pagina over strooien.   

Fietsers

De gemeente heeft tijdens de gladheidbestrijding extra aandacht voor fietspaden door onder andere de conditie van fietspaden extra te monitoren voor, tijdens en na gladheid. Ook wordt er extra materieel ingezet tijdens gladheid. Als dat nodig is, wordt de sneeuw van de fietspaden geborsteld. De toegankelijkheid van de fietspaden wordt hierdoor sterk verbeterd ten opzichte van sneeuwschuiven of alleen strooien. Fietsdoorgangen en oversteekplaatsen van hoofdroutes rond basisscholen en winkelcentra zijn in de strooiroute opgenomen. 

Blijf voorzichtig

Niet alle wegen worden gestrooid en ook op gestrooide routes kan het nog glad zijn. Dat laatste bijvoorbeeld omdat het zout tijd nodig heeft om ijs of sneeuw te laten smelten. Ook is op sommige plekken zoals bijvoorbeeld in scherpe bochten geen sneeuwschuiver te gebruiken en kan de weg daar gladder zijn. Pas uw snelheid in het verkeer daarom altijd aan en wees voorzichtig!

Eigen stoep

U kunt zelf ook meehelpen om Vlaardingen goed begaanbaar te houden. Bij veel doe-het-zelf-zaken en benzinestations kunt u strooizout kopen. Veeg eerst de sneeuw weg voordat u zout strooit. Neem gerust ook de stoep bij de buren direct mee. Zeker als uw buren al wat ouder of slecht ter been zijn. Bij brede trottoirs, zijn veel kinderen u dankbaar als u alleen een looppad sneeuwvrij maakt. Zo blijft sleetje rijden voor hen een feest!