Bomen onder de loep: boomveiligheidscontrole

Wie een boom heeft, moet deze regelmatig laten controleren om te voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat als de boom in een slechte conditie raakt. In Vlaardingen staan in het openbaar gebied in de bebouwde kom ruim 28.000 bomen. Ieder jaar laat de gemeente een deel van deze bomen controleren zodat ze allemaal eens in de drie jaar aan de beurt komen. Dit jaar waren de bomen in de Vettenoordsepolder en de Westwijk aan de beurt.

 

Gekandelabeerde treurwilg

In totaal gingen de controleurs dit jaar langs bij 9.180 bomen. Ze hebben gekeken of er iets aan de boom te zien is, wat duidt op problemen zoals zwammen en schimmels, afgestorven takken, rottend hout aan de boomvoet of scheuren. 

Een beetje meer aandacht

Naast de controle in de Vettenoordsepolder en de Westwijk, zijn ook door de stad verspreid staande bomen gecontroleerd. Dat zijn bomen die meer aandacht nodig hebben omdat we weten dat ze ziek zijn of in de laatste fase van hun leven zijn. Deze bomen krijgen ieder jaar bezoek van de boomveiligheidscontroleur.

Kappen of snoeien

Bomen geven de stad haar karakter, dragen bij aan een goede grondwaterstand, aan de luchtkwaliteit en brengen koelte in hete zomerperiodes. Daar zijn we dus liever zuinig op. Gelukkig zijn de meeste bomen gezond, maar er zijn er ook waar problemen mee zijn. Soms kunnen bomen langer behouden blijven door ze te ‘kandelaberen’ (zie foto). Dit is een methode waarbij de hoofdtakken flink teruggesnoeid worden, waardoor er niet meer zo makkelijk grote zware takken uit de boom breken. In de Vettenoordsepolder zullen 8 bomen gekapt moeten worden. In de Westwijk kunnen 56 bomen niet behouden worden. Ook bij de ‘aandachtsbomen’ uit de andere wijken zitten bomen die nu toch gekapt zullen moeten worden. In het centrum moeten naar verwachting 17 bomen gekapt worden, in Ambacht 14, in de Oostwijk 5 en in Holy 14. 

Procedure

De kapaanvragen kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. De gemeente wil de werkzaamheden kort na de vergunningprocedure starten om zo te voorkomen dat vroege vogels al gaan nestelen in de te kappen bomen. U vindt de informatie op de pagina over bomen

Nieuw groen

Om de stad groen te houden, wordt er gekeken waar nieuwe herplant zorgt voor het behouden van het groene karakter. Soms kan dat op dezelfde plek en soms wordt er een geschiktere plek gezocht. Bij elke kapaanvraag zal het herplantplan worden toegevoegd.