Aanslag gemeentelijke belastingen onderweg

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeente- en waterschapsbelastingen van de Regionale Belasting Groep (RBG). Dit jaar is de stijging van de WOZ-waarde van uw woning opvallend te noemen. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden tot kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing.

Logo RBGAlle huishoudens in Vlaardingen ontvangen in februari een aanslag voor gemeentelijke belastingen. Op de aanslag staan onder andere waterschapsbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Eigenaren van woningen betalen ook nog onroerendezaakbelasting (OZB) en krijgen bij de aanslag ook informatie over de WOZ-waarde van hun huis. 

Gemiddelde WOZ-waarde is gestegen

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is dit jaar in heel Nederland gestegen. Dat komt omdat hiervoor elk jaar de verkoopcijfers van een jaar eerder worden gebruikt. Op 1 januari 2022 waren de meeste woningen meer waard dan nu. Om de WOZ-waarde van uw woning te bepalen, vergelijkt de RBG uw woning met andere woningen die verkocht zijn. In uw taxatieverslag staat met welke woningen de RBG uw woning heeft vergeleken. Daarin staat ook met welke kenmerken de RBG rekening heeft gehouden. Uw taxatieverslag bekijkt u via Mijn RBG

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Inwoners met een kleine beurs en ruimere spaarpot komen vanaf dit jaar in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. De mogelijkheid tot kwijtschelding van de afvalstoffenheffing van 2023 geldt voor inwoners met een inkomen op bijstandsniveau, AOW of lager met een beperkte spaarpot. Hoeveel spaargeld u precies mag hebben, is afhankelijk van uw gezinssituatie en leeftijd. Neem contact op met de RBG om te weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.

Vragen?

Neem bij vragen over uw belastingaanslag contact op met de RBG. Dit kan via het contactformulier op www.derbg.nl. Of telefonisch via (088) 291 1000. Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Plan dan op www.derbg.nl een belafspraak in met een taxateur van de RBG. Als een WOZ-waarde niet klopt, kan de taxateur de waarde vaak gelijk aanpassen. Komt u er samen niet uit? Of zijn er meer gegevens nodig? Dien dan een bezwaarschrift in via Mijn RBG.