Zorgzaam Vlaardingen

Het stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen is 1 van de 8 stadsprogramma’s die zijn benoemd in het coalitieakkoord ‘Groei en Bloei voor Vlaardingen’. Deze programma’s pakken elk grote maatschappelijke vraagstukken voor Vlaardingen aan. Het doel van Zorgzaam Vlaardingen is om zoveel mogelijk in te zetten op preventie en welzijn.

Daarvoor zijn de volgende focuspunten benoemd:

  • Armoede
  • Gezondheid
  • Sport

deelnemers bijeenkomst 27 maart

Doelen

Het stadsprogramma kent 4 doelstellingen:

  • Vlaardingers zijn maatschappelijk actief en kunnen voor zichzelf en elkaar zorgen
  • Vlaardingers zijn (langer) vitaal en gezond
  • Vlaardingers kunnen zich ontwikkelen en ontplooien
  • Vlaardingers kunnen zo lang mogelijk zelfstandig en veilig wonen en leven

Het bereiken van deze doelstellingen doet de gemeente niet alleen met de ambtenaren. Er zijn al veel organisaties vrijwillig of professioneel aan het werk om mensen bijvoorbeeld meer te laten bewegen, om schulden te verminderen of om ervoor te zorgen dat gezinnen voldoende te eten hebben. Het stadsprogramma heeft dan ook als voornaamste taak om al deze organisaties met elkaar in verbinding te brengen en om te ondersteunen waar dat nodig is. Bijvoorbeeld door subsidie te geven of door te adviseren.

deelnemers bijeenkomst 27 maart

Bijeenkomsten

Het stadsprogramma organiseert geregeld bijeenkomsten om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen verschillende organisaties zo goed mogelijk tot stand komt en vooral dat deze verbinding in de toekomst blijft bestaan. De eerste bijeenkomst was op 27 maart 2023 in de Stadsgehoorzaal. De volgende bijeenkomst is op 22 mei (van 14:30 tot 16:30 uur). De locatie wordt nog bepaald. U kunt zicht hiervoor inschrijven via het digitale inschrijfformulier.

deelnemers bijeenkosmt 27 maart

Subsidie

Voor projecten die zich richten op preventie en de onderwerpen armoede, gezondheid en/of sport met elkaar verbinden is er subsidie beschikbaar. De komende 3 jaar is deze subsidie beschikbaar. Wilt u alvast een verzoek voor subsidie indienen? Klik dan op de link op de rechterkant van de pagina.

Let op: vragen met betrekking tot het activiteitenoverzicht en de begroting van inkomsten en uitgaven kunt u overslaan. Als u deze toch opent mag u verwijzen naar uw bijlage(n), waarin u deze informatie verwerkt. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator subsidies via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Op dit moment zijn er 2 deadlines bekend voor het aanvragen van de subsidie:

  • 1 mei 2023
  • 1 september 2023