Gaan de Oekraïense kinderen hier naar school?

Vraag

Gaan de Oekraïense kinderen hier naar school?

Antwoord

Ja. Kinderen tussen 4 en 13 jaar die in Mrija wonen, kunnen naar  School de Vriendschap.

Kinderen van 13-18 jaar die nu nieuwkomersonderwijs volgen op De Internationale Vos, stappen over naar een nieuwkomersschool in Rotterdam als zij na 6 september 2022 gestart zijn. Kinderen die vóór 6 september 2022 gestart zijn op de Internationale Vos vervolgen hun school gewoon daar. Kinderen die naar het voortgezet regulier onderwijs kunnen, zijn vrij in hun schoolkeuze net zoals dit voor alle Nederlandse kinderen geldt.