Oekraïne informatiepagina

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne duurt nu al meer dan een jaar met verschrikkelijke gevolgen voor het land en de mensen die er wonen. Veel mensen uit Oekraïne hebben huis en haard verlaten, op zoek naar een veilig heenkomen. Mensen komen onder andere naar Nederland en ook naar Vlaardingen.

Het regionaal coördinatiepunt voor vluchtelingen uit Oekraïne is aan de Max Euwelaan 1 in Rotterdam. Mensen die zich in de regio Rotterdam-Rijnmond melden voor een opvangplek worden vanuit deze locatie naar een van de opvanglocaties in de regio gebracht.

Bouwbord_Mrija2Opvang in Vlaardingen

Langdurige opvang Oekraïense vluchtelingen

We bouwen als gemeente samen met allerlei organisaties en partners aan een tijdelijke wijk waar 1.000 Oekraïense ontheemden in bijna 400 flexwoningen kunnen worden opgevangen tot uiterlijk medio 2026. De wijk wordt gebouwd op een stuk grond dat nu niet in gebruik is, naast bedrijventerrein Vergulde Hand West. We krijgen als gemeente het geld van de landelijke overheid om de tijdelijke opvang mogelijk te maken. 

Tot en met eind juni 2023 groeit de wijk stap voor stap tot bijna 400 woningen. We verwachten dat begin mei de eerste mensen kunnen verhuizen naar hun tijdelijke woning. Naast woningen komt er ook een basisschool met een gymzaal en twee gemeenschappelijke gebouwen. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en kunnen ook een huisarts en andere (zorg)voorzieningen een plekje krijgen. Kijk op www.mrija.nl voor meer informatie.

Inloopbijeenkomst

Omwonenden van Mrija ontvangen een brief van de gemeente met een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst op donderdag 11 mei tussen 17.00 en 18.30 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats in de wijk Mrija, naast bedrijventerrein Vergulde Hand West. Omwonenden i kunnen dan een kijkje nemen en vragen stellen en ideeën met de gemeente delen. Wij verzoeken de inwoners in de brief om zich aan te melden, zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.

Aanmelden via het aanmeldformulier.

Mrija

De wijk krijgt de naam Mrija. Mrija betekent ‘droom’ en staat daarmee symbool voor het dromen van een Oekraïne waar geen oorlog heerst, dat zelfstandig is en blijft en waar kansen, mogelijkheden en een positieve toekomst bestaan voor de Oekraïense bevolking.

Regionale functie

De woningen zijn bedoeld voor Oekraïense ontheemden uit Vlaardingen en de andere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. Oekraïense mensen die nu in de gemeentelijke opvanglocaties aan de Broekpolderweg en in Casa Nova wonen kunnen als eerste verhuizen naar een tijdelijke woning in de wijk. Vervolgens komen de mensen die in Vlaardingse gastgezinnen wonen en ingeschreven zijn in het BRP voor 22 december 2022 in aanmerking voor een tijdelijke woning. De overige woningen zijn beschikbaar voor Oekraïense ontheemden in de regio. Deze woningen worden via het regionaal coördinatiepunt voor vluchtelingen uit Oekraïne toegewezen, in afstemming met de gemeente Vlaardingen. Oekraïense mensen kunnen zich dus niet zelf aanmelden voor een woning in Mrija. Als mensen hier vragen over hebben of informatie willen, dan kunnen ze contact opnemen met de opvanglocatie of (voor mensen in gastgezinnen) de contactpersoon in hun eigen gemeente.

Gemeentelijke opvanglocaties 

We hebben op dit moment al twee locaties in onze stad waar we mensen opvangen. Dat is in een boerderij aan de Broekpolderweg. Ook vangen we vluchtelingen op in Casa Nova. Dat is een voormalig gebouw van Unilever in District U.

Naast een dak boven hun hoofd, helpen we de vluchtelingen op weg in onze stad. Zo helpen we bij het inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) en betaalt Stroomopwaarts leefgeld uit. Er is een speciaal spreekuur op het stadskantoor waarop mensen de aanvraag voor leefgeld in orde kunnen maken, op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. 

De Oekraïense vluchtelingen hebben recht op zorg. Mensen met medische vragen en zorgen kunnen terecht bij een verpleegkundige en ze worden waar nodig doorverwezen naar een huisarts. Onder de vluchtelingen bevinden zich veel kinderen die recht hebben op onderwijs. We organiseren dat de kinderen bij de Globe en De Internationale VOS les krijgen. 

Oekraïense vluchtelingen mogen in loondienst werken. Werkgevers hoeven geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Stroomopwaarts helpt de vluchtelingen bij het vinden van een baan.

Particuliere opvang

Er verblijven ook Oekraïense vluchtelingen in Vlaardingse gastgezinnen. Ook vluchtelingen in de particuliere opvang kunnen leefgeld aanvragen. Daarvoor is het wel nodig dat ze staan ingeschreven in de BRP bij de gemeente. U kunt zich hiervoor melden bij de spreekuren van Stroomopwaarts in Vlaardingen op donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur, bij het stadskantoor Westnieuwland 6. Vluchtelingen die in een gastgezin wonen, komen eenmaal per maand naar het spreekuur. We willen graag weten of er wijzigingen zijn in hun situatie. Meer informatie vindt u op de site van Stroomopwaarts.

Inwoners die thuis opvang (willen) bieden

De gemeente Vlaardingen is heel dankbaar voor de gastvrijheid van inwoners voor Oekraïense vluchtelingen. Als gastgezin of gasthuishouden kunt u veel betekenen. U kunt zich aanmelden bij RefugeeHomeNL. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en Takecarebnb dat wordt ondersteund door het Rijk.

Ondersteuning gastgezinnen

De gemeente ondersteunt gastgezinnen graag. U kunt hiervoor terecht bij medewerkers van Inclusia. Zij begeleiden Oekraïense ontheemden op allerlei vlakken, zoals bij het vinden van hun weg in onze stad, school, werk en zorg. De mensen van Inclusia zijn bereikbaar via het telefoonnummer: +31 6 2137 4100 en per mail via casanovavlaardingen@gmail.com. Ook brengen de medewerkers van Inclusia u graag in contact met andere gastgezinnen.

Handreiking

Er is een handreiking opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB voor particulieren die opvang (willen) bieden. In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. 

Hulp nodig?

Are you from Ukraine and do you need help? Please contact Red Cross via Whatsapp: 06 4815 8053. They will answer your message in English or Ukrainian.

RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland én voor iedereen die zich voor hen wil inzetten. De website biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. 
Vluchtelingen die (juridische) vragen hebben, kunnen deze stellen bij VluchtelingenWerk Vlaardingen Rotterdamseweg 176 in Vlaardingen, vlaardingen@vluchtelingenwerk.nl. Mensen kunnen op dinsdag en vrijdag tussen 09.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 15.00 uur terecht op het (juridisch) spreekuur. VluchtelingenWerk werkt op afspraak, dus graag vooraf contact opnemen op nummer 010 4346728. 

Zie ook de website van VluchtelingenWerk Nederland. Veelgestelde vragen

Hulp aanbieden?

Wilt u helpen en aan de slag als vrijwilliger? Meldt u zich dan bij Stichting Inclusia, de organisatie die de opvang coördineert namens de gemeente via casanovavlaardingen@gmail.com.
Ook op de website van Vluchtelingenwerk vindt u informatie over wat u kunt doen om te helpen: Steun Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl)