Onderverhuur en overbewoning appartementen

Het komt voor dat mensen een appartement kopen om te verhuren. Binnen de gemeente Vlaardingen zijn hier regels aan verbonden. Vlaardingen bereidt tevens beleid voor om opkoopbescherming, ook wel zelfbewoningsplicht genoemd, in te voeren. De regels die nu al gelden zijn opgenomen in een bestemmingsplan. Een eigenaar is verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. Ook als de woning door de eigenaar wordt verhuurd.

Belangrijk om te weten is dat de gemeente Vlaardingen op 21 oktober 2019 een voorbereidingsbesluit heeft genomen waarin extra regels zijn gesteld over het gebruik van een woning. Inmiddels is dit voorbereidingsbesluit overgenomen door het paraplu-bestemmingsplan Wonen. Dit plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dit betekent dat:

  • een woning in Vlaardingen bewoond mag worden door 1 huishouden, óf
  • een woning in Vlaardingen bewoond mag worden door 2 personen die geen huishouden vormen.

VvE-beheerders en makelaars kunnen hier bij koop op wijzen. Om (onder)verhuur te voorkomen kan het VvE-bestuur dit punt agenderen op de ledenvergadering.

Huurteam: te hoge huur of achterstallig onderhoud

De gemeente Vlaardingen biedt huurders op de particuliere huurwoningenmarkt de mogelijkheid hun woonsituatie te laten controleren op misstanden. Via een woningopname kan het Huurteam Vlaardingen vrijblijvend bepalen of er sprake is van een te hoge huurprijs, of achterstallig onderhoud. Op verzoek van de huurder kan het huurteam de verhuurder aangeven hoe de misstanden rechtgezet kunnen worden. Als dat niet tot een oplossing leidt, kan Huurteam Vlaardingen namens de huurder een procedure bij de huurcommissie starten.

Het huurteam werkt voor heel Vlaardingen. De diensten zijn gratis. Huurteam Vlaardingen is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur via (010) 214 2799. Per e-mail is Huurteam Vlaardingen bereikbaar via info@huurteaminuwstad.nl.

Onderverhuur en de rol van de VvE

In de splitsingsakte is meestal een bepaling opgenomen over het in gebruik geven of verhuren van een appartement aan een ander. Hierin staat beschreven of het appartement kan worden verhuurd aan een ander. De huurder moet dan meestal een verklaring ondertekenen die inhoudt dat hij/zij het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement van de VvE zal naleven.

De VvE mag in een huishoudelijk reglement de verhuur niet verbieden of aan bepaalde voorwaarden verbinden. Tenzij de verhuur aan voorwaarden is verbonden in de splitsingsakte of als de zogenaamde ‘Annex 1’ van toepassing is verklaard.

De Annex 1 is een variant op het model-splitsingsreglement. Hierin kan zijn bepaald dat bij verhuur de huurder het gebruik van het appartement alleen kan verkrijgen na voorafgaande toestemming van het bestuur of van de vergadering van eigenaars. Het bestuur of de vergadering mag de huurder dan alleen weigeren indien naar redelijkheid en billijkheid van de overige bewoners niet mag worden verlangd dat zij de huurder in hun midden opnemen. Dit soort situaties doet zich met name voor bij serviceflats, seniorenflats.

Woonoverlast

Soms zorgt onderverhuur voor overlast voor de andere eigenaren en/of huurders binnen de VvE. Overlast kan ingrijpend zijn want dit kan uw woonplezier bederven. Op de pagina Woonoverlast op www.vlaardingen.nl vindt u informatie wat u in zo’n geval kunt doen.