Woonoverlast

Neem bij overlast altijd eerst zelf contact op met de veroorzaker. Ga rustig in gesprek, vertel waar u overlast van ervaart en vraag de veroorzaker hier rekening mee wil houden. Vaak is dat al genoeg.

Komt u er samen niet uit of heeft u hulp nodig bij het gesprek? Schakel dan Burenbemiddelaar Vlaardingen in voor advies. 

Voorbeelden overlast

 • Aanhoudende (buren)ruzies;
 • Geluidsoverlast;
 • Intimiderend gedrag of pesterijen;
 • Verwaarlozing van de woning;
 • Stankoverlast;
 • Drugsoverlast of hennepteelt;
 • Overbewoning;
 • Prostitutie;
 • Dierenoverlast.

Afbeelding1woonoverlast

BurenBemiddelaar Vlaardingen

De bemiddelaars van Burenbemiddelaar Vlaardingen zijn goed gecertificeerde (CCV) neutrale vrijwilligers. Ze proberen buren die onenigheid hebben weer met elkaar in gesprek te brengen. Buurtbemiddeling is gratis en op vrijwillige basis. Kijk voor meer informatie over Burenbemiddelaar Vlaardingen op de website

Blijft de overlast bestaan? Meld het!

Helpt het inschakelen van Burenbemiddelaar Vlaardingen niet? Woont u in een huurwoning, meld het bij uw verhuurder. 
Als u een koopwoning heeft, kunt u de overlast melden bij de Vereniging van Eigenaren (VvE). Daarnaast kunt u bij het Servicepunt Woningbouwverbetering terecht voor gratis advies. 

Is er nog steeds overlast? Maak een melding bij de gemeente door op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur te bellen naar 010 248 4000. Geef de volgende gegevens door: 

 • Adres van het pand waar de overlast vandaan komt;
 • Beschrijving van het soort overlast;
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres;
 • Verslag van uw gesprek met de overlastgever. 

De regisseur woonoverlast van de gemeente bekijkt samen met u de mogelijkheden om de overlast op te lossen. 

Is er sprake van voortdurende overlast? Bel dan de politie via telefoonnummer 0900 8844. Bij spoed of gevaar, bel het alarmnummer 112.

Overlast door een bedrijf

Heeft u geluids- of stankoverlast door een bedrijf? Meld dit bij DCMR milieudienst Rijnmond