Wanneer had ik iets kunnen horen over het nieuwe erfpachtbeleid?

Vraag

Wanneer had ik iets kunnen horen over het nieuwe erfpachtbeleid?

Antwoord

Wanneer?

Wat?

19 mei 2022

Concept Uitwerkingsnota Erfpacht besproken in de gemeenteraad (raadscommissie)

16 juni 2022

Wensen en bedenkingen concept Uitwerkingsnota Erfpacht besproken in de gemeenteraad

11 oktober 2022

Besluit tot vaststelling nieuw erfpachtbeleid genomen in B&W -> toelichting op de openbare besluitenlijst van B&W

Na besluit B&W (regelmatig)

Gesprekken met makelaars

Vanaf begin december

Informatie op de website www.vlaardingen.nl/erfpacht

14 december 2022

Artikel in Gemeentenieuws (Groot Vlaardingen)

16 december 2022

Artikel in de gemeentelijke wekelijkse nieuwsbrief

17 december 2022

Wijkmanagers gevraagd om bericht te delen in hun netwerk

Week 51

Bericht op gemeentelijke Instagramaccount (stories)

21 december 2023

Breed overleg wethouder Wonen met makelaars à nieuw erfpachtbeleid besproken

22 december 2022

Artikel in Gemeentenieuws (Groot Vlaardingen)

23 december 2022

Artikel in de gemeentelijke wekelijkse nieuwsbrief

27 december 2022

Artikel in Algemeen Dagblad

29 december 2022

Bericht op gemeentelijke Facebookaccount

29 december 2022

Bericht op Facebookaccount Vlaardingen Holy

Eind december 2022

Gemeentelijke berichten op social media gedeeld door verschillende makelaars

24 januari 2023

Besluit voor verlenging overgangsregeling genomen in B&W -> toelichting op de openbare besluitenlijst van B&W

1 februari 2023

Artikel in Gemeentenieuws (Groot Vlaardingen)

2 februari 2023

Artikel in de gemeentelijke wekelijkse nieuwsbrief

2 februari 2023

Bericht op gemeentelijke Instagramaccount

8 februari 2023

Artikel in Gemeentenieuws (Groot Vlaardingen)

9 februari 2023

Artikel in de gemeentelijke wekelijkse nieuwsbrief

9 februari 2023

Publicatie nieuwe erfpachtbeleid in Staatscourant

9 februari 2023

Publicatie nieuwe erfpachtbeleid op overheid.nl

12 februari 2023

Bericht op gemeentelijke Facebookaccount

16 februari 2023

Bespreking erfpachtbeleid in gemeenteraad

20 februari 2023

Verzenden brief aan erfpachters wiens contract tussen nu en 2028 afloopt

22 februari 2023

Artikel in het gemeentenieuws (Groot Vlaardingen)

22 februari 2023

Interview wethouder Kegel bij Omroep Vlaardingen

1 maart 2023

Themapagina in gemeentenieuws (Groot Vlaardingen)

22 maart 2023

Artikel in het gemeentenieuws (Groot Vlaardingen)

29 maart 2023

Artikel in het gemeentenieuws (Groot Vlaardingen)

Regelmatig

Herhalen berichten op gemeentelijke social media-accounts gemeente

Regelmatig

Gesprekken met makelaars hierover voeren