Parkeervergunning mantelzorgontvanger

Als u regelmatig bezoek krijgt van mantelzorgers (familie, vrienden, kennissen) dan kunt u bij de gemeente een gratis parkeervergunning aanvragen voor de mantelzorger. 

Voorwaarden
  • u krijgt minimaal 4 uur per week mantelzorg.
  • uw mantelzorger is, of wordt geregistreerd bij Minters Mantelzorg.
  • u kunt maximaal 1 parkeervergunning voor een mantelzorger krijgen. We versturen de vergunning naar degene die mantelzorg krijgt.
  • de mantelzorger mag zijn of haar auto met de vergunning en een blauwe parkeerschijf maximaal 3 aaneengesloten uren parkeren
Hoe werkt het?

Stuur de formulieren met de gevraagde documenten op:

Van de mantelzorgontvanger:

Van de mantelzorgverlener:

  • ingevuld registratieformulier (pdf, 61 kB). De gemeente stuurt dit registratieformulier op naar Minters Mantelzorg. Als uw mantelzorger is geregistreerd bij Minters, krijgt hij of zij een bewijs van inschrijving.
  • kopie van het identiteitsbewijs: paspoort of identiteitskaart
  • kopie van het rijbewijs
  • kopie van het kentekenbewijs
  • uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden) of een bewijs van inschrijving waaruit blijkt dat de mantelzorger niet in dezelfde parkeersector woont als de mantelzorgontvanger.

Bij machtiging ook meesturen:

U ontvangt de vergunning binnen 4 weken.

Kosten

gratis

Heeft u nog vragen? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.