Brief verlenging parkeervergunning via e-mail

De gemeente Vlaardingen gaat bij de eerstvolgende verlenging van de parkeervergunningen (november 2022) bewoners en bedrijven via e-mail informeren. U ontvangt geen brief met factuur en betalingskenmerk meer.

Bewoners kunnen inloggen op hun digitale pagina met DigiD en kunnen daar hun vergunning(en) voor het volgende jaar betalen.
 
Bedrijven kunnen inloggen op hun digitale pagina via eHerkenning en de vergunning(en) voor het volgende jaar betalen en dus verlengen.
Bij het inloggen wordt gevraagd het e-mailadres te valideren, zodat de gemeente over het juiste e-mailadres beschikt.
 
Alle bewoners die in het bezit zijn van een bewonersparkeervergunning en waarvan de gemeente geen e-mailadres heeft en alle bedrijven die in het bezit zijn van een bedrijvenparkeervergunning (bedrijven sector, bedrijven overall en zorgverlenersvergunning) ontvangen hierover een brief in de eerste week van september.