Wat moet ik doen als ik een bekeuring heb gekregen?

Vraag

Wat moet ik doen als ik een bekeuring heb gekregen?

Antwoord

Als u een boete heeft ontvangen, maar deze is in uw ogen niet terecht opgelegd, dan heeft u de mogelijkheid om extra uitleg te vragen en/of bezwaar te maken. Daarvoor is het wel van belang dat u bij de juiste instantie om uitleg vraagt of bezwaar maakt. Het verschil ligt in de instantie die de boete uitschrijft en afhandelt.

 • de politie controleert op fout parkeren en/of of de veiligheid/doorgang van het verkeer in gevaar gebracht wordt.
 • de parkeercontroleurs controleren voornamelijk of de parkeerbelasting (via een vergunning of parkeerkaart) betaald is. Parkeercontroleurs met een aanstelling tot opsporingsambtenaar kunnen ook op foutparkeren controleren.

Politie bekeuring - aankondiging van beschikking

 • De politie schrijft bekeuringen uit. U heeft op uw auto een ’aankondiging van beschikking’ aangetroffen en ontvangt van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een acceptgiro. Bij de acceptgiro vindt u een beschikking waarop staat vermeld hoe u moet handelen als u het met de beschikking oneens bent.
 • Bij iedere aankondiging van beschikking brengt het CJIB administratiekosten in rekening. Het is niet mogelijk bij de officier van justitie een bezwaarschrift in te dienen tegen de administratiekosten. Als u het er niet mee eens bent, dan kunt u wel in beroep gaan bij de officier van justitie.
 • Informatie over de werkwijze van het CJIB vindt u op www.cjib.nl.

Parkeercontrole - naheffing - navordering parkeerbelasting

 • De parkeercontroleurs hebben als eerste taak te controleren of de parkeerbelasting betaald is. Als de parkeerbelasting niet voldaan is, schrijven zij een naheffing uit. U krijgt hiervoor een acceptgiro thuisgestuurd door Invorderingskantoor Nederland B.V. (Invoned) te Wijchen in opdracht van P1 On Street B.V. en de gemeente Vlaardingen.
 • Bent u van mening dat u ten onrechte een naheffingsaanslag heeft gekregen, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit moet u binnen 6 weken na datum van de naheffingsaanslag doen. Wacht hiermee niet tot u de acceptgirokaart ontvangen heeft. De kosten voor de naheffingsaanslag moet u eerst voldoen.

  Richt uw bezwaarschrift aan:
  P1 On Street B.V.
  Postbus 97812
  2509 GE Den Haag

  Meer informatie kunt u vinden op https://welbetaald.p1.nl/nl
Zie ook deze producten