Waar kan ik parkeren met mijn vergunning?

Vraag

Waar kan ik parkeren met mijn vergunning?

Antwoord

Met de vergunning kunt u in uw eigen sector (CNW of OW) parkeren.

In de begeleidende brief die u bij uw vergunning ontvangen heeft staat in welke sector uw vergunning geldig is. (CNW alleen in CNW en OW alleen in OW).

Het in- en uitrijden van een sector wordt op straat met borden aangegeven.

Let op: het is niet toegestaan om met de parkeervergunning te parkeren op de Stop & Shopplaatsen aan de Korte Hoogstraat, tenzij je een ticket koopt voor € 0,10 en maximaal 30 minuten parkeert.

Zie ook deze producten