Worden gebieden met betaald parkeren eventueel samengevoegd?

Vraag

Worden gebieden met betaald parkeren eventueel samengevoegd? 

Antwoord

Bij het invoeren van betaald parkeren wordt het bevraagde gebied een nieuwe zone. Als de tijden van betaald parkeren in het aangrenzende gebied hetzelfde zijn als in het nieuwe gebied kunnen we de gebieden samenvoegen tot een zone. Dit kan onderdeel zijn van de evaluatie na een jaar of bij invoering van betaald parkeren.