Is er ook weleens nagedacht om het betaald parkeergebied te verkleinen? Want er staan aan de rand in het niet-betaald-parkeren-gebied veel auto’s uit het gebied dat wel betaald parkeren heeft?

Vraag

Is er ook weleens nagedacht om het betaald parkeergebied te verkleinen? Want er staan aan de rand in het niet-betaald-parkeren-gebied veel auto’s uit het gebied dat wel betaald parkeren heeft?

Antwoord

In 2017 heeft een evaluatie van het parkeerbeleid plaatsgevonden. Er zijn toen vragen gesteld aan bewoners in wijken met betaald parkeren. De meeste mensen gaven aan het betaald parkeren te willen behouden. De tijd per dag waarin betaald parkeren van kracht is, is toen wel teruggebracht van 20.00 uur naar 19.00 uur. Aan de randen zoeken automobilisten vaak naar vrije, niet-betaalde plekken. Daarom probeert de gemeente een gebied met betaald parkeren ook zo goed mogelijk te begrenzen met een natuurlijke grens.