Als de uitslag van de enquête wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, is dit dan openbaar?

Vraag

Als de uitslag van de enquête wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, is dit dan openbaar?

Antwoord

Ja, de stukken voor de gemeenteraad en de vergaderingen zijn openbaar en dus te volgen voor iedereen.